Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2019, παρελήφθη το Πιστοποιητικό για το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με την επιτροπή των πιστοποιητών/τριών.Η επιτυχημένη Πιστοποίηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει ότι το Ίδρυμα αλλά και τα Τμήματα του είναι προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

Πιστοποίηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε στη Σάμο η τριήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Irene Ikossi, George Mason University, Fairfax, Virginia, ΗΠΑ, Δρ. Dimitris Kabilafkas, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και αν. καθ. Angelos Stefanidis, Bournemouth University, Poole, Ηνωμένο ΒασίλειοΗ Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, η Ergon group, η Cosmote, η Softone Technologies SA, η Crowdpolicy κλπ

Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνιολογίας

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2019, παρελήφθη το Πιστοποιητικό για το Τμήμα ΚοινωνιολογίαςΤο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με την επιτροπή των πιστοποιητών/τριών.Η επιτυχημένη Πιστοποίηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει ότι το Ίδρυμα αλλά και τα Τμήματα του είναι προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.  

Πιστοποίηση Τμήματος Περιβάλλοντος

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Irene Kokkala Univeristy of North Georgia, ΗΠΑ, καθ. Thomas Panagopoulos Universidade do Algavrem Πορτογαλία, αν. καθ. Spyros Sfenthourakis Univeristy of Cyprus Κύπρος, καθ. Filippos Tsikalas University of Oslo Νορβηγία και αν. Καθ. Elena Xoplaki Justus –Liebig University Giessen Γερμανία.Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Το Επιμελητήριο Λέσβου-Λήμνου, η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, η Δ.Ε.Η., η Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, το WWF, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κλπ.Το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.

Πιστοποίηση Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Filippos Tsikalas, University of Oslo Νορβηγία, καθ. Constantin Vamvakas University of Ghent Βέλγιο, αν. καθ Elena Xoplaki Justus –Liebig University Giessen Γερμανία, Irini Fotadou BO Europa SE Γερμανία. Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, Το Ινστιτούτο αλιευτικής έρευνας, η ΔΕΥΑ Λέσβου, ο Σύλλογος Αλιέων Λέσβου, το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, η Akti Engineering η Marathon systems, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου, η ΜΚΟ Αρχέλων κλπ Η τελική Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.

Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνιολογίας

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Nikos Fokas Eötvös Loránd University Ουγγαρία, καθ. Dimitris Michailakis University of Linköping Σουηδία, καθ. Panagiotis Christias University of Cyprus Κύπρος, Dr John Karamichas Queen’s Universiy College Ηνωμένο Βασίλειο, Dr Apostolis Papakostas  Södertörn University College Σουηδία. Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητέςτριες και αποφοίτους/ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς,  όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Λέσβου, το ΚΕΚΑΠΕΛ, η ΚΥΨΕΛΗ, η ΑΜΚΕ Ηλιαχτίδα, το ΚΕΘΕΑ, το σωματείο “HELP” κ.ά. Η Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.