Είστε εδώ

Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας υπάγεται απευθείας στον/στην Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή του επί όλων των αρμοδιοτήτων της Μονάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το γραφείο στελεχώνεται από την/τους:

Μιχάλη Μπάκα, Αν. Προϊστάμενος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Μαρία Λεβεντέλη, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Δημήτρη Παπανδρέου, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος Γραφείου Μ.Ο.Δ.Ι.Π.

Πηγή Καραβία, Υπάλληλος Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας

Ελένη Πρασσά, Εξωτερική Συνεργάτιδα Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται τεχνικά από τους κ.κ.: 

Νίκο Παπαλουκά, ΕΤΕΠ, Τμήμα Μαθηματικών


Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα

+30 2251036122-2251036125-2251036782-2251036123-2241099065

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας, Λόφος Πανεπιστημίου,

Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail: quality@aegean.gr

Fax: +30 2251036019