Είστε εδώ

Εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης ιδρύματος (τετραετείς)

Κάθε AEI είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του. Τα Ιδρύματα διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ένα εσωτερικό σύστημα αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου αξιολογείται από την Αρχή.

Οι κύριοι στόχοι της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος συνοψίζονται στα εξής:

  •  Ενίσχυση της αυτογνωσίας του Ιδρύματος 
  •  Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των καλών πρακτικών
  •  Εντοπισμός των μειονεκτημάτων και των αδυναμιών
  •  Εφαρμογή των προτεινόμενων βελτιώσεων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την υψηλότερη διάκριση Worthy of Merit - από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογωμόνων στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που κοινοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2016, στο Ίδρυμά μας, από την αρμόδια Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας , επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική λειτουργία του, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, ως ένα Πανεπιστήμιο-Δίκτυο στα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους με επίκεντρο τον Φοιτητή και τη Φοιτήτρια. 

Εδώ έχετε πρόσβαση στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Έκθεση προόδου ΑΔΙΠ (2018)
Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος (2015)
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμώνων (ιδρυματικά)

Μια κορυφαία διάκριση για την ακαδημαϊκή οικογένεια του Αιγαίου!