Πιστοποίηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε στη Σάμο η τριήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Irene Ikossi, George Mason University, Fairfax, Virginia, ΗΠΑ, Δρ. Dimitris Kabilafkas, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και αν. καθ. Angelos Stefanidis, Bournemouth University, Poole, Ηνωμένο Βασίλειο

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, η Ergon group, η Cosmote, η Softone Technologies SA, η Crowdpolicy κλπ

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 6, 2019