Πιστοποίηση Τμήματος Περιβάλλοντος

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Irene Kokkala Univeristy of North Georgia, ΗΠΑ, καθ. Thomas Panagopoulos Universidade do Algavrem Πορτογαλία, αν. καθ. Spyros Sfenthourakis Univeristy of Cyprus Κύπρος, καθ. Filippos Tsikalas University of Oslo Νορβηγία και αν. Καθ. Elena Xoplaki Justus –Liebig University Giessen Γερμανία.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Το Επιμελητήριο Λέσβου-Λήμνου, η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, η Δ.Ε.Η., η Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, το WWF, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κλπ.

Το Σχέδιο Έκθεσης Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 1, 2019