Είστε εδώ

Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος και στοχοθεσία Ποιότητας

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται στη δέσμευση της Διοίκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται και στα επίσημα κείμενα των οργάνων του Ιδρύματος, ως προς την παροχή παιδείας και την παραγωγή νέας γνώσης, σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας, όπως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος.

 Η πολιτική ποιότητας του Π.Α. αρθρώνεται σε δύο κύριους άξονες:

 i. Στον στρατηγικό άξονα:  Αποστολή και Στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του Ιδρύματος

ii. Στον επιχειρησιακό άξονα: Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

 

1_Αποφαση Συγκλήτου Πολιτικής Ποιότητας

2_Πολιτικής Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

3_Απόφαση συγκλήτου για στόχους ποιότητας

4_Στοχοι Ποιοτητας _new