Είστε εδώ

Ιδρυματικές Ενέργειες για τη νόσο Covid-19

 

Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σκοπός του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19* και γενικά την ασφαλή επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου.

Η ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στους χώρους του Ιδρύματος. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στην περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μία Πανεπιστημιακή Μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Περισσότερα: Πρωτόκολλο Διαχείρισης Υπόπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος Covid-19 Π.Α.

 

Η Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τον COVID-19

 H ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως και το σύνολο της κοινότητας των ελληνικών ΑΕΙ, παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της πρωτοφανούς, για την σύγχρονη ιστορία, κρίση της Δημόσιας Υγείας σε διεθνές επίπεδο και έγκαιρα και έγκυρα αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να ανταποκριθεί εποικοδομητικά και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν προχωρήσει, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των μελών της κοινότητας στο πλαίσιο και της συλλογικής και της ατομικής ευθύνης, και αφετέρου να συνεχίσουν, κατά το δυνατόν, όλες οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Περισσότερα εδώ

Επικαιροποιημένη Έκδοση "Πανδέκτη"

Η επικαιροποιημένη έκδοση του «Πανδέκτη» κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων λόγω covid-19, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών εδώ. 

Σημειώνεται, ότι η  επικαιροποιημένη αυτή έκδοση περιέχει τα νομοθετήματα που εκδόθηκαν από την έναρξη της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας (25.2.2020, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ΠΝΠ) μέχρι τις 14.9.2020 και είναι εμπλουτισμένη με κατάλογο που περιέχει τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν ανά Υπουργείο.