Είστε εδώ

Rankings

Ανακοίνωση

15/07/2020

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας,

Είναι χαρά μου να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με πρόσφατα αποτελέσματα έγκυρων διεθνών παγκόσμιων κατατάξεων αναδεικνύεται ότι οι στρατηγικές επιλογές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διεθνοποίησή του και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, δικαιώνονται!

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) για τις Αναδυόμενες Οικονομίες 47 χωρών (Emerging Economies University Rankings) το 2020, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη 201η θέση ανάμεσα σε 533 Πανεπιστήμια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πλέον δυναμικά πανεπιστήμια από χώρες, όπως η Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Νότια Αφρική, καθώς και ανάμεσα στα 10 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμπεριελήφθησαν στην έρευνα.

Η έρευνα αξιοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων, όπως εισάγονται στις διεθνείς κατατάξεις, σύμφωνα με τους οποίους καταγράφονται τα ισχυρά σημεία κάθε πανεπιστημίου ως προς όλες τις βασικές αποστολές του: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει προσεκτικά αναβαθμιστεί για να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα, για παράδειγμα, στη σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία και στις διεθνείς προοπτικές τους.

Αξιοποιώντας τους ίδιους δείκτες, η διεθνής κατάταξη των Times Higher Education (THE) για τα Νέα Πανεπιστήμια (Young University Rankings), κατατάσσει το Πανεπιστήμιο μας εξίσου υψηλά στη κατηγορία θέσεων 201–250, ανάμεσα σε 414 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, με ιδιαίτερα υψηλή απήχηση ως προς τον δείκτη των ετεροαναφορών. Η ένταξη του Πανεπιστημίου και σε αυτήν την κατάταξη, αποτελεί έναν ακόμα βήμα στη σταθερά ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Αιγαίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Webometrics Ranking of World Universities για το 2020, όπου κατατάσσονται περισσότερα από 27.000 Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους ακόλουθες δείκτες: α) παρουσία του Ιδρύματος στο Διαδίκτυο, β) απήχηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών και γ) το ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο,

 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καταλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:

  • Θέση 1036 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων παγκοσμίως
  • Θέση 374 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  • Θέση 413 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη  
  • Θέση 8 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Για όλες αυτές τις σημαντικές διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί, αξίζουν ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, για τη συνεισφορά, τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά τους!

Ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν και στην αρμόδια Αντιπρυτάνισσα κ. Θεοδωροπούλου και στα μέλη του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συστηματική παρακολούθηση, συλλογή και αποτύπωση των δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή του Π.Α. στις διεθνείς κατατάξεις.

Συνεχίζοντας συστηματικά και μεθοδικά την ατομική και συλλογική μας δουλειά φιλοδοξούμε σε ακόμα περισσότερες διεθνείς διακρίσεις και επιτυχίες!

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Πρυτάνισσα

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη

Ηλεκτρονική διεύθυνση: rector@aegean.gr

Τηλ.: 22510-36011, Fax: 22510-36019 

 

Professor Chryssi Vitsilaki

Rector

University of the Aegean, Greece

University Hill, Mytilene, Lesvos, GR-81100, Greece

Email: rector@aegean.gr, Tel.: +30-22510-36011, Fax: +30-22510-36019