Είστε εδώ

Rankings

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης (rankings) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως με σημαντικά μέχρι τώρα αποτελέσματα

 

I. Κατάταξη Πανεπιστημίων στο Times Higher Education
 
1. 26/09/2018: μία ακόμα διάκριση του Παν/μίου Αιγαίου

 

Ανακοίνωση

Με ακόμα μια διάκριση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων 2019. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings 2019, ενός από τα σημαντικότερα συστήματα κατάταξης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη θέση 601-800 μεταξύ πανεπιστημίων απ’ όλο τον κόσμο και στην 3η θέση μεταξύ 8 Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

2. Στις πρώτες 146 θέσεις της κατάταξης των Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings) του 2018

 

Ανακοίνωση

Πηγή

Νέα διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εδραίωση και προβολή της σύγχρονης διάστασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη θέση [151-200] στα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία (Times Higher Education Young University Ranking 2018)

 

Ανακοίνωση

 

4. Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Κοινωνικές Επιστήμες: Ένας εντυπωσιακός “σταθμός” το 2017-2018 στη διεθνή ακαδημαϊκή προσπάθεια του Αιγαίου!

 

Ανακοίνωση

 

ΙΙ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο U-Multirank
1. Υψηλή επίδοση ανάμεσα σε πλήθος δεικτών με βαθμολογία τρία (3)Α ( Άριστα) - Απεικόνιση του προφίλ απόδοσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις πέντε διαστάσεις U-Multirank.

 

Πηγή