Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 2007-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τα Ακαδημαϊκά έτος 2007-2010.