Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνιολογίας

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Nikos Fokas Eötvös Loránd University Ουγγαρία, καθ. Dimitris Michailakis University of Linköping Σουηδία, καθ. Panagiotis Christias University of Cyprus Κύπρος, Dr John Karamichas Queen’s Universiy College Ηνωμένο Βασίλειο, Dr Apostolis Papakostas  Södertörn University College Σουηδία.

 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητέςτριες και αποφοίτους/ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς,  όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Λέσβου, το ΚΕΚΑΠΕΛ, η ΚΥΨΕΛΗ, η ΑΜΚΕ Ηλιαχτίδα, το ΚΕΘΕΑ, το σωματείο “HELP” κ.ά.

 Η Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Μάρτιος 21, 2019