Πιστοποίηση ΠΠΣ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022, ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τετραμελή επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε από την ΕΘ.Α.Α.Ε. (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελούνταν από τους/τις:

  • Stergios Fotopoulos, Washington State University, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • Emeritus Athanasios Gagatsis, University of Cyprus, Κύπρος
  • George Michailidis, University of Florida, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
  • κ. Στυλιανό Σφονδύλη, Φοιτητή Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία  να έχει συναντήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες, αποφοίτους /ες του Τμήματος και σχετικούς συνεργαζόμενους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι προσηλωμένα στην ποιοτική διδασκαλία και έχουν σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους στις συνεχείς επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων, που θα είναι εφοδιασμένοι και εφοδιασμένες με προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, να συμβάλλουν στην έρευνα και να συμμετάσχουν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας

 

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 13, 2022