Πιστοποίηση ΠΠΣ Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

 

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τετραμελή επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε από την ΕΘ.Α.Α.Ε. (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελούνταν από τους/τις:

  

  • Andreas Efstathiades, European University Cyprus, ΚΥΠΡΟΣ
  • Marios Katsioloudes, American University of Cyprus, ΚΥΠΡΟΣ
  • Δρ. Φραγκίσκος Γονιδάκης, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΕΛΛΑΔΑ
  • Κος Τριαντάφυλλος Ζέρβας, φοιτητής του Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΕΛΛΑΔΑ,

  

Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία  να έχει συναντήσεις, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος και του Τμήματος, μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες, αποφοίτους /ες του Τμήματος και σχετικούς συνεργαζόμενους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

 

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι προσηλωμένα στην ποιοτική διδασκαλία και έχουν σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους στις συνεχείς επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων, που θα είναι εφοδιασμένοι και εφοδιασμένες με προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, να συμβάλλουν στην έρευνα και να συμμετάσχουν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Φεβρουάριος 23, 2023