Είστε εδώ

Επικοινωνία

Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου

e-mail: quality@aegean.gr

τηλέφωνο: +30 22510 36122

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣΔιΠ)

e-mail: QAis@aegean.gr

 

Υποστήριξη ιστοσελίδας ΜΟ.ΔΙ.Π.

e-mail: modip_portal@aegean.gr


Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας,
Λόφος Πανεπιστημίου,
Κτίριο Διοίκησης
ΤΚ 81100
Μυτιλήνη