Είστε εδώ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 2009-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή Word) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.