Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Συνημμένη, υπάρχει η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έως το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).
Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
22/12/2011