Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών