Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας 2009-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.