Είστε εδώ

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 2009-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.