Είστε εδώ

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Τελευταία έκδοση: 29/07/2011)

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.