Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 2010-2011

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.