Είστε εδώ

Λοιπό Υλικό

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τους δείκτες ποιότητας όπως προκύπτουν από το ΟΠΕΣΠ (πληροφοριακό σύστημα) της ΕΘΑΑΕ, καθώς και στο επισυναπτόμενο αρχείο την αναφορά ανάλυσης των δεικτών των Στόχων Ποιότητας του Ιδρύματος.
Δεδομένα ΟΠΕΣΠ