Είστε εδώ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Διαδικασία 5.3. Παράπονα-Συστάσεις συμπεριλαμβάνεται στη Διεργασία 5 του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (σελ. 82-85). Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συλλογή από τη ΜΟΔΙΠ των δεδομένων παραπόνων/συστάσεων αναφορικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, περιλαμβάνοντας μία σειρά ενεργειών, οι οποίες έχουν στόχο την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα.