Είστε εδώ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Ιδρύματος (GDPR)

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποτυπώνει την πρόθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου να προστατέψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τελούν υπό επεξεργασία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Δείτε περισσότερα εδώ.