Είστε εδώ

Ευρωπαϊκή Δι-ημερίδα Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ 3-4/11/2021

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε την Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Δι-ημερίδα με θέμα:

«Διασφάλιση ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π.»

Η πρώτη ημέρα της διημερίδας περιελάμβανε εισηγήσεις και συζήτηση για τη  λειτουργία των γραφείων ΜΟ.Δ.Ι.Π. με τη συμμετοχή των  Αντιπρυτάνεων/ισσών - Προέδρων των ΜΟ.Δ.Ι.Π. και του προσωπικού των Γραφείων, ενώ η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε σειρά ομιλιών από εκπροσώπους  ευρωπαϊκών θεσμών, εισηγήσεις και στρογγυλό τραπέζι με τη  συμμετοχή των Πρυτάνεων/ισσών των Ιδρυμάτων και των Αντιπρυτάνεων-ισσών - Προέδρων των ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας μεταδόθηκαν διαδικτυακά και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://www.youtube.com/watch?v=_xKtRj4o7BU

Η συμμετοχή όλων και σε αυτήν τη δραστηριότητα θα κεφαλαιοποιήσει και θα ενδυναμώσει τα καλά αποτελέσματα της συνεργασίας στο πλαίσιο του νεοσύστατου Δικτύου των ΜΟ.Δ.Ι.Π των ελληνικών ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Παρακάτω είναι διαθέσιμα το Πρόγραμμα της Δι-ημερίδας, οι αφίσες όπως και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων/ουσών και για τις δύο ημέρες.