Είστε εδώ

Rankings

ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ !

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς ακαδημαϊκής κατάταξης Times Higher Education Young University Rankings για το 2022, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στις θέσεις 201-250 ανάμεσα σε 539 Πανεπιστήμια παγκοσμίως και στην 3η θέση ανάμεσα στα επτά ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία αξιολογήθηκαν, αναδεικνύοντας την υψηλή και σταθερή ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Ιδρύματός μας.

Η διεθνής κατάταξη για τα νέα Πανεπιστήμια (Young Universities) αξιοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων με την κατάταξη “ΤΗΕ World University Rankings”, σύμφωνα με τους οποίους καταγράφονται τα ισχυρά σημεία του κάθε πανεπιστημίου ως προς τις βασικές αποστολές του: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνής απήχηση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά Ιδρύματα κατατάσσεται στη 2η θέση όσον αφορά στο δείκτη της έρευνας και στην 1η θέση όσον αφορά στις πηγές χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάχθηκε στη 201η θέση στην κατάταξη Times Higher Education (THE) Emerging Economies Universities Rankings για το 2021, μεταξύ 698 ιδρυμάτων από 50 αναπτυσσόμενες χώρες

Οι νέες διεθνείς αναγνωρίσεις της πορείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενθαρρύνει περεταίρω τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, το έργο της οποίας είναι αυτό που αναδεικνύει και εδραιώνει το Πανεπιστήμιο μας ως διεθνές κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, σύμφωνα με τη στρατηγική και το όραμά μας!

 

TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 39Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Ο  διεθνής φορέας κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Times Higher Education, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του για το 2021 για την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην κατάταξη συμμετείχαν 7 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, 1115 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατάταξη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καταφέρνοντας να καταταχθεί για τη συνολική του επίδοση στις θέσεις 401-600 μεταξύ των 1115 Πανεπιστημίων από 94 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολογήθηκε, σε έξι από τους 17 στόχους, SDG1 Μηδενική φτώχεια, SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση SDG5: Ισότητα των φύλων SDG9: Βιομηχανία, καινοτομίας και υποδομές, SDG13 Δράση για το κλίμα  και SDG17 Συνεργασία για τους στόχους.

Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο στόχο 4 που αφορά στην ποιοτική εκπαίδευση καθώς κατατάχθηκε στην 39η θέση μεταξύ των 966 Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην κατάταξη του συγκεκριμένου τομέα.

Πολύ σημαντική επίσης ήταν η επίδοση του Ιδρύματος στον στόχο 5 που αφορά στην ισότητα των φύλων, που κατατάσσεται μεταξύ 200-300 στον κόσμο, όπως και στον στόχο 13 που αφορά στη δράση για το κλίμα, ενώ στον στόχο 9 που αφορά στη βιομηχανία την καινοτομία και τις υποδομές κατατάχθηκε μεταξύ 300-400 στον κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φύσει και θέσει πρωτοπόρο ίδρυμα σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την καθημερινή του λειτουργία στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, παράγει έργο που σχετίζεται και απαντά στις παγκόσμιες προκλήσεις εκπαίδευσης και έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει δράση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο για το καλό της σημερινής γενιάς αλλά και μελλοντικών, ενεργοποιούμενο εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες για την βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της προστασίας του πλανήτη.

 

Πολλαπλές διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στις Διεθνείς Ακαδημαϊκές Κατατάξεις!

Η σταθερά ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου μας αναδεικνύεται διαρκώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα έγκυρων διεθνών ακαδημαϊκών κατατάξεων: 

 • 201–250η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη Times Higher Education (THE) Young University Rankings για το 2022
 • 201η θέση στην κατάταξη Times Higher Education (THE) Emerging Economies Universities Rankings για το 2021, μεταξύ 698 ιδρυμάτων από 50 αναπτυσσόμενες χώρες
 • 601-800η   θέση στην κατάταξη THE University Impact Rankings για το 2021 μεταξύ των 1.115 Πανεπιστημίων από 94 χώρες και ειδικότερα την  34η θέση στον στόχο 4 SDG Quality Education.
 • 1028η θέση παγκοσμίως μεταξύ 33.000 Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα World University Rankings Webometrics για το 2022.
 • 801-1000η θέση παγκοσμίως, με βάση την κατάταξη του Times Higher Education World University για το 2022,
 • 401–500ηθέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών με βάση την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings by subject για το 2022
 • 401–500ηθέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης με βάση την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings by subject  για το 2022

Ανακοίνωση

15/07/2020

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας,

Είναι χαρά μου να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με πρόσφατα αποτελέσματα έγκυρων διεθνών παγκόσμιων κατατάξεων αναδεικνύεται ότι οι στρατηγικές επιλογές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπαίδευση, την έρευνα, τη διεθνοποίησή του και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, δικαιώνονται!

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) για τις Αναδυόμενες Οικονομίες 47 χωρών (Emerging Economies University Rankings) το 2020, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στη 201η θέση ανάμεσα σε 533 Πανεπιστήμια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πλέον δυναμικά πανεπιστήμια από χώρες, όπως η Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, Νότια Αφρική, καθώς και ανάμεσα στα 10 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμπεριελήφθησαν στην έρευνα.

Η έρευνα αξιοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων, όπως εισάγονται στις διεθνείς κατατάξεις, σύμφωνα με τους οποίους καταγράφονται τα ισχυρά σημεία κάθε πανεπιστημίου ως προς όλες τις βασικές αποστολές του: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνείς προοπτικές. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει προσεκτικά αναβαθμιστεί για να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των πανεπιστημίων στις αναδυόμενες οικονομίες δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα, για παράδειγμα, στη σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία και στις διεθνείς προοπτικές τους.

Αξιοποιώντας τους ίδιους δείκτες, η διεθνής κατάταξη των Times Higher Education (THE) για τα Νέα Πανεπιστήμια (Young University Rankings), κατατάσσει το Πανεπιστήμιο μας εξίσου υψηλά στη κατηγορία θέσεων 201–250, ανάμεσα σε 414 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, με ιδιαίτερα υψηλή απήχηση ως προς τον δείκτη των ετεροαναφορών. Η ένταξη του Πανεπιστημίου και σε αυτήν την κατάταξη, αποτελεί έναν ακόμα βήμα στη σταθερά ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Αιγαίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Webometrics Ranking of World Universities για το 2020, όπου κατατάσσονται περισσότερα από 27.000 Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους ακόλουθες δείκτες: α) παρουσία του Ιδρύματος στο Διαδίκτυο, β) απήχηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, όπως αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών και γ) το ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο,

 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καταλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:

 • Θέση 1036 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων παγκοσμίως
 • Θέση 374 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 • Θέση 413 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ευρώπη  
 • Θέση 8 στην κατάταξη των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Για όλες αυτές τις σημαντικές διακρίσεις που έχουν επιτευχθεί, αξίζουν ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, για τη συνεισφορά, τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά τους!

Ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν και στην αρμόδια Αντιπρυτάνισσα κ. Θεοδωροπούλου και στα μέλη του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συστηματική παρακολούθηση, συλλογή και αποτύπωση των δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η συμμετοχή του Π.Α. στις διεθνείς κατατάξεις.

Συνεχίζοντας συστηματικά και μεθοδικά την ατομική και συλλογική μας δουλειά φιλοδοξούμε σε ακόμα περισσότερες διεθνείς διακρίσεις και επιτυχίες!