Είστε εδώ

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 2009-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.