Τελευταίες ανακοινώσεις

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) UNIVERSITIES RANKINGS 2023

Σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς ακαδημαϊκής κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2023, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται 4ο ανάμεσα στα 18 Ιδρύματα της Ελλάδας που συμμετείχαν σε αυτή την αξιολόγηση και συνολικά στην κατηγορία 801-1000 ανάμεσα στα 2325 Ιδρύματα παγκοσμίως.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking Σύμφωνα με τη νέα διεθνή θεματική κατάταξη του Times Higher Education World University Rankings by subject 2023, το Ίδρυμά μας έχει και πάλι λάβει συγκριτικά υψηλές διακρίσεις, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑ κατάφερε να βελτιώσει τη θέση του κατά μία εκατοντάδα, στο πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής. ΠεδίαΠαγκόσμια κατάταξηΚατάταξη στην ΕλλάδαBusiness and Economics601–8002ο από 7 ΙδρύματαComputer Science401–5003ο από 10 ΙδρύματαEducation401–5004ο από 8 ΙδρύματαPhysical Sciences601–8002ο  από 7 ΙδρύματαSocial Sciences401–5001ο από 6 ΙδρύματαEngineering601–8005ο από 13 Ιδρύματα Αναλυτικά τα θεματικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject Οι σημαντικές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις εν λόγω κατατάξεις αναδεικνύουν για άλλη μια φορά το πολυδιάστατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, αλλά και τη διασύνδεση του με τη διεθνή κοινότητα, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, το έργο της οποίας είναι αυτό που  εδραιώνει σταδιακά το Πανεπιστήμιο μας ως κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, σύμφωνα με τη στρατηγική και το όραμά μας. 

U-Multirank 2022, Νέες ακαδημαϊκές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε άλλο ένα διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα κατάταξης.

Τα αποτελέσματα συμμετοχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο U-Multirank στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης έκδοσής του για το 2022, ανακοινώθηκαν επίσημα στις 21.6.2022.Το U-Multirank χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ και είναι ένα παγκόσμιο πολυδιάστατο σύστημα κατάταξης, βασισμένο στους χρήστες, για την σύγκριση πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο με βάση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον/την χρήστη-τρια (φοιτητή-τρια, διδάσκοντα-ουσα, ερευνητή-τρια, επιχειρηματία κλπ.)  Οι τομείς που αξιολογούνται για κάθε Ίδρυμα είναι: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνής Προσανατολισμός (International Orientation) και Ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών συνεργειών και απασχολησιμότητας (RegionalEngagement), σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από «A» (πολύ καλό) έως «E» (αδύναμο).Στην έκδοση 2022, τη μεγαλύτερη από την έναρξη του U-MULTIRANK το 2014, όπου συμμετείχαν 2.202 εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξετάστηκαν πάνω από 11.600 Προγράμματα Σπουδών από 96 χώρες, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την βαθμολογία Α σε 6 από τους 30 δείκτες κατάταξης, καταφέρνοντας να είναι ένα από τα 5 ελληνικά Πανεπιστήμια που έφεραν “Α” σε πάνω από 6 δείκτες από τα 15 Ιδρύματα που συμμετείχαν στην κατάταξη. Το Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσιάζεται ισχυρότερο στη μεταφορά γνώσεων, εμφανίζοντας κορυφαία απόδοση σε διάφορους δείκτες, όπως στις ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στην αποφοίτηση εντός του προβλεπόμενου κανονικού διαστήματος σπουδών (στα Μεταπτυχιακά), αλλά και σε άλλους τομείς έρευνας και διδασκαλίας, όπως οι διεθνείς κοινές δημοσιεύσεις, οι open access δημοσιεύσεις,  τα έσοδα από συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση & ανάπτυξη. Καλές επιδόσεις σημειώνει το Ίδρυμα και σε άλλους τομείς, όπως η αποφοίτηση εντός του προβλεπόμενου κανονικού διαστήματος σπουδών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο δείκτης ετεροαναφορών, οι δημοσιεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος, οι διεπιστημονικές δημοσιεύσεις, τα έσοδα από ιδιωτικές πηγές κλπΟι σημαντικότατες διακρίσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην εν λόγω κατάταξη αναδεικνύουν για άλλη μια φορά το πολυδιάστατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο, αλλά και τη διασύνδεση του με τη διεθνή κοινότητα, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, το έργο της οποίας είναι αυτό που αναδεικνύει και εδραιώνει το Πανεπιστήμιο μας ως διεθνές κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, σύμφωνα με τη στρατηγική και το όραμά μας. 

TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 34ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΟ  διεθνής φορέας κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Times Higher Education, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του για το 2022 για την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην κατάταξη συμμετείχαν 11 πανεπιστήμια από την Ελλάδα, 1438 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε για  δεύτερη φορά στη συγκεκριμένη κατάταξη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καταφέρνοντας να καταταχθεί για τη συνολική του επίδοση στις θέσεις 601-800 μεταξύ των 1438 Πανεπιστημίων από 106 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολογήθηκε, σε έξι από τους 17 στόχους, SDG1 Μηδενική φτώχεια, SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση SDG5: Ισότητα των φύλων SDG9: Βιομηχανία, καινοτομίας και υποδομές, SDG13 Δράση για το κλίμα  και SDG17 Συνεργασία για τους στόχους.Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο στόχο 4, που αφορά στην ποιοτική εκπαίδευση, καθώς βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του σε σχέση με την περσινή χρονιά, κατατάχθηκε στην 34η θέση μεταξύ των 1180 Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην κατάταξη του συγκεκριμένου τομέα.Πολύ σημαντική επίσης ήταν η επίδοση του Ιδρύματος στον στόχο 5 που αφορά στην ισότητα των φύλων, που κατατάσσεται μεταξύ 102-200 στον κόσμο, ενώ στον στόχο 13 που αφορά στη δράση για το κλίμα και στον στόχο 9 που αφορά στη βιομηχανία την καινοτομία και τις υποδομές κατατάχθηκε μεταξύ 301-400 στον κόσμο.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φύσει και θέσει πρωτοπόρο ίδρυμα σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την καθημερινή του λειτουργία στον ευαίσθητο χώρο του Αιγαίου, παράγει έργο που σχετίζεται και απαντά καθημερινά στις παγκόσμιες προκλήσεις εκπαίδευσης και έρευνας.Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει δράση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG’s), όχι μόνο για το καλό της σημερινής γενιάς αλλά και μελλοντικών, ενεργοποιούμενο εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της διασύνδεσης της με την κοινωνία, αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες για την βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της προστασίας του πλανήτη.