Είστε εδώ

Γραφείο ΜΟΔΙΠ

Το Γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας υπάγεται απευθείας στον/στην Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή του επί όλων των αρμοδιοτήτων της Μονάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το γραφείο στελεχώνεται από την/τους:

Μιχάλη Μπάκα, Αν. Προϊστάμενος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Μαρία Λεβεντέλη, Αναπληρώτρια Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Δημήτρη Παπανδρέου, εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος Γραφείου Μ.Ο.Δ.Ι.Π.

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται τεχνικά από τους κ.κ.: 

Νίκο Παπαλουκά, ΕΤΕΠ, Τμήμα Μαθηματικών


Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα

+30 2251036122-2251036121-2241099065

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Λόφος Πανεπιστημίου,

Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail: quality@aegean.gr

Fax: +30 2251036019