Στελέχωση του Τμήματος

 

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

 

                                                        

Α/Α

Ονοματεπώνυμο*

Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

Διδακτορικό Δίπλωμα

1

Αγγελής Βασίλειος

Καθηγητής

Ποσοτικές Μέθοδοι

UK - University of Warwick

2

Λαγός Δημήτριος

Καθηγητής

Τουριστική Οικονομική – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ελλάδα - Πάντειο Πανεπιστήμιο

3

Σακελλαρίδης Οδυσσέας

Καθηγητής

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Πολιτισμό και τον Ελεύθερο Χρόνο

France - Ecole INPG & EMSE

4

Τσάρτας Πάρις

Καθηγητής

Τουριστική Ανάπτυξη

Ελλάδα - Πάντειο Πανεπιστήμιο

5

Βαλίρης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

France - Universite Paris XII- Paris Nord

7

Παπαθεοδώρου Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό

UK - University of Oxford

8

Ρογδάκη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Λογιστική – Χρηματοοικονομική

Ελλάδα - Πάντειο Πανεπιστήμιο

9

Σάμιτας Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρηματοοικονομική

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αθηνών

10

Σερεμέτης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική

France - Universite Paris-X-Nanterre

11

Σιγάλα Μαριάννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό

UK - University of Surrey

12

Ανδρικόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής

Χρηματοοικονομική

Ελλάδα - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13

Βιδάλης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Διοίκηση Παραγωγής

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14

Γκότσιας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής

Οικονομική Ανάλυση

USA - University of Cincinnati

15

Κούτσικος Κων/νος

Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορική με έμφαση στις Επιχειρήσεις

USA - University of Southern California

16

Μαύρη Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια

Ποσοτικές Μέθοδοι

Ελλάδα - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

17

Μπεκιάρης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Λογιστική

Ελλάδα - Πάντειο Πανεπιστήμιο

18

Ρουμελιώτης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Θεωρία Δικαίου και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

UK - University of Edinburgh

19

Σταυρινούδης Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής

Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

20

Στογιαννίδου Μαριάνθη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Κοινωνιολογία με έμφαση στις Οικονομικές Σχέσεις και την Οργάνωση Επιχειρήσεων

France - Ecole des Hautes Etudes en Sc. Sociales

21

Γάκη Ελένη

Λέκτορας

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

22

Ζούντα Στέλλα

Λέκτορας

Λογιστική - Κοστολόγηση

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Πατρών

23

Κακούρης Ανδρέας

Υπό διορισμό στη βαθμίδα του Λέκτορα

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

UK - Loughborough University

24

Χαρακτινιώτης Στέφανος

Υπό διορισμό στη βαθμίδα του Λέκτορα

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Germany - Universitat Trier

                                                                                                                              *Πατώντας στο σύνδεσμο μπορείτε να μεταφερθείτε στν προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα

 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος διαθέτουν εκτενές επαγγελματικό έργο.

 

 

 

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.)

 

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο*

Γνωστικό Αντικείμενο

Διδακτορικό Δίπλωμα

1

Κίνιας Ιωάννης

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2

Κυριακάκη Άννα

Τουριστική Ανάπτυξη

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3

Ντουμή Μαρία

Μη Παραμετρικές Ποσοτικές Μέθοδοι

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4

Σαλαμούρα Μαρία

Μάρκετινγκ

Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

                                                                                                                              *Πατώντας στο σύνδεσμο μπορείτε να μεταφερθείτε στν προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα                             

 

 

 

Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

 

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Γνωστικό Αντικείμενο

Τίτλος Σπουδών

1

Σούκας Γεώργιος (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.)

Αγγλική Γλώσσα

 

Master of Arts in Classics, Pens. St., 1982

Μaster of Arts in Linguistics (English Language), N.Y.U 1985.

2

Τσατσαρώνης Γεώργιος (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.)

Αγγλική Γλώσσα

 

Master στην Εκπαίδευση- Διδασκαλία Αγγλικής σε μη αγγλόφωνους , Πανεπιστήμιο του Maryland, U.S.A., 1985

 

 

 

Διοικητικό Προσωπικό

 

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Σχέση Εργασίας

1

Ανδριώτου Αργυρώ

Γραμματεία Φοιτητών

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

2

Βασιλείου Βασιλική

Γραμματεία Π.Μ.Σ. –  Μ.Β.Α.

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

3

Βιτζηλαίου Μαρία

Γραμματεία Τμήματος

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (με απόσπαση από το Ε.Μ.Π.)

4

Καραμούζου Κυριακή

Προϊσταμένη Γραμματείας

Μόνιμο Προσωπικό

5

Κουρασάνη Αργυρώ

Γραμματεία Π.Μ.Σ. –  Μ.Β.Α.

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

6

Σταθάκου Μαρία

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Σ.Δ.Π.Τ.

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

7

Σταμούλης Κων/νος

Προσωπικό Υποστήριξης

Μόνιμο Προσωπικό

 

 

 

Στατιστικά Στοιχεία

 

 

 

 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Καθηγητές

Σύνολο

2

2

2

2

5

Από εξέλιξη

-

-

-

1

3

Νέες προσλήψεις

-

-

-

-

-

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

-

-

1

Παραιτήσεις

-

-

1

-

-

Αναπληρωτές Καθηγητές

Σύνολο

6

7

8

9

6

Από εξέλιξη

2

1

2

1

-

Νέες προσλήψεις

-

-

-

-

-

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

-

-

-

Παραιτήσεις

-

-

-

-

-

Επίκουροι Καθηγητές

Σύνολο

9

11

8

9

10

Από εξέλιξη

-

3

-

1

1

Νέες προσλήψεις

-

-

-

1

-

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

-

-

-

Παραιτήσεις

1

-

1

-

-

Λέκτορες

Σύνολο

5

3

3

3

2

Νέες προσλήψεις

1

1

-

1

-

Συνταξιοδοτήσεις

-

-

-

-

-

Παραιτήσεις

-

-

-

-

-

Μέλη ΕΕΔΙΠ

Σύνολο

3

3

2

2

2

Διδάσκοντες επί συμβάσει*

Σύνολο

17

19

18

10

-

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων

Σύνολο

1

1

-

-

-

Διοικητικό προσωπικό

Σύνολο

5

5

5

5

5

 

                                                                *Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις).

 

 

 

 

 

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία