Παράρτημα Β: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος

 

Βιβλία  και εκπαιδευτικά εγχειρίδια

 

Μπουρλετίδης, Κ., (2010): «Οικονομική Εκπαίδευση: Θεωρία και Τεχνικές Διδασκαλίας», Εκδόσεις  Ευρασία

Κατσοριδάς, Δ., (2007) «Μετανάστες εργαζόμενοι και οικονομική ανάπτυξη», στο συλλογικό τόμο με τίτλο, Αδήλωτη απασχόληση και ‘’νομιμοποίηση’’ των μεταναστών (επιμέλεια: Α. Καψάλης), Έκδοση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2007.

Κατσοριδάς, Δ.,  (2008) «Βασικοί σταθμοί του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα 1870-2001», Εκδόσεις Αρχείο Ιστορίας των Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ) της ΓΣΕΕ, Αθήνα 2008.

Parpairis, D., Lagos, D., (2014), "Endogenous Tourism Development through
Renewable Energy Governance: A Questionable Challenge". E. Michalena and J Hills (eds.), Renewable Energy (RE) Governance, Lecture Notes in Energy 57, DOI: 10.1007/978-1-4471-5595-9_5, Springer-Verlag, London 2014

 

 

 

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά

 

Papatheodorou, A. and Arvanitis, P. (2009). Spatial evolution of airport traffic and air transport liberalisation: the case of Greece Journal of Transport Geography,(17) 402-412, Elsevier

Βιδάλης Μ., Βρυσαγώτης Β., Βαρλάς Γ. (2013). Performance evaluation of a two echelon supply chain with stochastic demand, lost sales and Coxian 2-phase replenishment times, International Transactions In Operational  Research (τελεί υπό έκδοση)

Spilanis G., Karayiannis O., (2009) Tourism and environment: Pressures of tourism related construction activity on the natural environment of host areas - Attempting a survey in the Cyclades, Tourismos : an International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol: 4 Issue: 4, 17-34

Spilanis G., Karayiannis O., (2007), Η δόμηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες 10ετίες: Μια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης, στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, τεύχος 13ο, http://old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=816

Bourletidis, K., & Triantafyllopoulos, Y. (2013):SMEs survival in Times of Crisis: Strategies, Tactics and Commercial Success stories” Procedia Social and Behavioral Sciences (to be published)

Bourletidis, K. (2013), “The Strategic Management of Market Information to SMEs during Economic Crisis”. Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 73, pp. 598-606, Elsevier (Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012),Budapest, Hungary,August 30 – September 3, 2012

Skoultsos, S., Tsartas, P., Event tourism: Statements and Questions about its impacts on rural areas’. TOURISMOS, Vol. 4, No. 4, pp.293-310

Karipis, K.I., Tsimitakis, E.N. and Skoultsos, S.G., Contribution of Visitor Information Centres to Promoting Natural and Cultural Recourses in Emerging Tourism Destinations”. International Journal of Tourism Policy, Vol. 2, No. 4, pp. 319–336.

M. Bekiaris, C. Psimada and S. Tasios, (2013), “Internet financial reporting quality and corporate characteristics: the case of construction companies listed in Greek and Cypriot stock exchange”. Accepted for publication in Panoeconomicus Journal.

S. Tasios and M. Bekiaris, (2012), “Auditor’s perceptions of financial reporting quality the case of Greece”, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 2, No 1, pp. 57-74.

Vidalis M. and Vrysagotis V.and Varlas G., (2013) Performance evaluation of a two echelon supply chain with stochastic demand, lost sales and Coxian 2-phase replenishment times, International Transactions in Operational Research, (accepted)

Vidalis M., Koukoumialos S., Dio D. and Varlas G., (2013),  Performance evaluation of a merge supply system with a Distribution Centre, two reliable suppliers, one buffer and Erlang lead times, International Journal of Business Science & Applied Management (accepted).

Vasileiou, E., (2013) Does the Governance Performance and the Sovereign Debt influence Market Discipline? The EMU’s case under the New European Bail In Regime.  Forthcoming in the Journal of Money, Investment and Banking

Vasileiou, E.,  (2013) The new “Bail-in” regime and the need for stronger market discipline. What we can learn from the Greek case. In review International Journal of Banking, Accounting and Finance (IJBAAF)

Samitas, A. and Vasileiou, E., (2013) Does the financial crisis influence the month and the trading month effects? Evidence from the Athens Stock Exchange.  In review Managerial Finance

Κατσοριδάς, Δ., (2008) Η εργατική παρουσία στον Μάη του ’68. 40 χρόνια μετά - Τι ισχύει σήμερα;, περιοδικό Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, τεύχος 51.

Κατσοριδάς, Δ., (2009) Να μιλήσουμε, ξανά, για την εργατική δημοκρατία (σκέψεις με αφορμή τις εργατικές καταλήψεις συνδικάτων), περιοδικό Τετράδια, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2009, τεύχος 55-56.

Κατσοριδάς, Δ., (2009) Κρίση του συστήματος ή κρίση της εργασίας;, περιοδικό Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 55, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009.

Κατσοριδάς, Δ., Λεχουρίτης Γ., (2010) «Οι Κοινωνικές και Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Ανεργίας, περιοδικό Εγκέφαλος, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010, τόμος 47, τεύχος 4, καθώς και στο περιοδικό Ενημέρωση (μηνιαία έκδοση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Δεκέμβριος 2010, τεύχος 178.

Κατσοριδάς, Δ., (2012) Η απώλεια της εργασίας ως μορφή θρήνου. Δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ενημέρωση» (μηνιαία έκδοση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Απρίλιος 2012, τεύχος 193.

Κατσοριδάς, Δ., (2013) Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟΜΕ): το πρώτο πείραμα εργατικής αυτοδιαχείρισης σε βιομηχανική μονάδα, ηλεκτρονικό περιοδικό «Ενημέρωση» (μηνιαία έκδοση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Μάρτιος 2013, τεύχος 203. www.inegsee.gr

Κατσοριδάς, Δ., (2013) Νεολαία: στον αστερισμό της κοινωνικής και εργασιακής ανασφάλειας, περιοδικό «Ενημέρωση» (μηνιαία έκδοση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Νοέμβριος  2013, τεύχος 210.

Kontis. A., Vrysagotis. V., (2011) “Supplier selection problem: A literature review of Multi-criteria approaches based on DEA”, Advances in Management & Applied Economics, 1 (2): 207-219 

Kontis, A, Siassiakos. K., Kaimakamis, G., Lazakidou, A., (2010) “E-commerce application study and complementary services in the sector of laboratory diagnostics based on consumers' opinion”, International Journal of Electronic Healthcare, 5 (4): 425-436

Sigala, M. & Marinidis, D. (2012). Web Map Services in Tourism: A Framework Exploring The Organisational Transformations and Implications on Business Operations and Models. International Journal of Business Information Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 415-434

Sigala, M. & Marinidis, D. (2012). e-Democracy and web 2.0: a framework enabling DMOs to engage stakeholders in collaborative destination management. Tourism Analysis, Vol. 17, Iss. 2, pp. 105 – 120

Ntio, D. and Vidalis, M., (2011). Base-stock policies for a three stages serial inventory system with stochastic demand and replenishments. Operations and Supply Chain Management an International Journal. Vol. 4, pp 77-84.

Vidalis M., Koukoumialos S., Ntio D., Varlas G., (2012). "Performance evaluation of a merge supply system with a Distribution centre, two reliable suppliers, one buffer and erlang lead times." Int. Journal of Business Science and Applied Management, Vol .3, Is.3.pp 42-55

Dionysia A. Alexandropoulou A., Angelis, V., Mavri, M., (2008). A Critical Review of the Impact of Knowledge Management on Higher Education  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-87783-7_52

Dionysia A. Alexandropoulou A., Angelis, V., Mavri, M., (2009). Knowledge management and higher education: present state and future trends  http://inderscience.metapress.com/content/285j230u53mm345m/

Samitas, A & Armenatzoglou, A. (2013).  Regression Tree Model Vs Markov Regime Switching: A comparison for electricity spot price modelling and forecasting. (Under review/ Energy Economics).

Samitas, A & Armenatzoglou, A. (2013). Credit scoring modelling for SME. (Under review/ Journal of Money, Credit and Banking)

Tsartas P., Coccossis, H., Vasileiou, M. (2013). Tourism Geographies: Regional Perspectives- The case of Greece. Emerald (under publication). Υπό έκδοση

Tsartas P., Papatheodorou, A., Vasileiou, M. (2012). Tourism Development and Policy in Greece. European Tourism planning and organisation systems, Vol.III (under publication). Υπό έκδοση

Tsartas P., Papatheodorou, A., Vasileiou, M. (2011). Tourism Development and Policy in Greece. European Tourism planning and organisation systems, Vol.II

Vasileiou, M., Tsartas P. (2009) The Wellness Tourism Market in Greece – An Interdisciplinary Methodology Approach, TOURISMOS - An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 4, 4, pp. 127-144  http://www.chios.aegean.gr/tourism/vol4iss4.htm

Mouzakis, C., & Bourletidis, C., (2010): «A Blended Learning Course for Teachers' Ongoing Professional Development in Greece», in IGI Global edition: «Technology Implementation and Teacher Education: Reflective Models», pp. 1-24

Tsoka, I., Angelis, V. and Dimaki K. (2013). "Factors affecting an Island's Image as perceived by tourism demand and supply",  Tourismos, In Press.

 

 

 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

 

Arvanitis, P. and Papatheodorou, A., (2007). Changes in air transport supply as a result of destination development The case of Santorini island, Greece. 1st International Donference of the Association of Tourism Economists, Mallorca, Spain,

Τσάρτας, Π., Σταυρινούδης, Θ., Γκούμας, Α., Αρβανίτης, Π. (2008). Τουρισμός-Πολιτισμός- Περιβάλλον, Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση των προγραμμάτων ISTOS και MEDOCC. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Συνεδριακό και Επαγγελματικό τουρισμό. HAPCO Περιβάλλον, Συνέργειες, και Διαχείριση Κρίσεων στο συνεδριακό τουρισμό.

Arvanitis, P., (2008) AIR TRANSPORT SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS; THE CASE OF CRETE, GREECE. 12th World Air Transport Research Society Conference Athens, Greece,

Tsartas, P., Stavrinoudis, T., Arvanitis, P., Gkoumas, A. and Vasileiou M., (2008). Lessons for sustainability from the cooperation of the Tourism industry with the Local Government and Tourism Experts.   24th EuroChrie Conference, Dubai, United Arab Emirates.

Arvanitis, P.  Concentration and Asymmetry of airport traffic; a spatio-temporal analysis of air transport at the island of Rhodes, Greece        4th International Scientific Conference of the University of the Aegean. , Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Travel, Tourism Hospitality Rhodes, Greece.

Papatheodorou, A., Gang Li, Arvanitis, P., (2009). Turning Peripherality into an Advantage by Using Air Transport and Tourism Policies: The Case of Greece.  2nd International Association of Tourism Economists, Chang Mai, Thailand

Arvanitis, P., Zenelis. P. and Papatheodorou, A., (2011). Over 2.5M International Passengers in Rhodes! So What? 3rd International Association of Tourism Economists, Bournemouth, United Kingdom,

Αρβανίτης Π., Παπαθεοδώρου, Α.  (2012). Η  τουριστική ταυτότητα της περιοχής της Θεσσαλίας μέσα από τη βελτίωση της χρήσης του αερολιμένα της Ν. Αγχιάλου Βόλου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ και Branding προορισμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Αρβανίτης Π., Πολυδωροπούλου Α., Παπαθεοδώρου, Α. (2012). Πράσινες Μεταφορές στο ΒΑ Αιγαίο – GreTIA. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας. ΤΕΕ Βόλος,

Αρβανίτης Π., Παπαθεοδώρου, A. (2013). Εξελίξεις και προοπτικές για το Ν. Μαγνησίας ως τουριστικό προορισμό χρησιμοποιώντας  τον αερολιμένα της Ν. Αγχιάλου με ορίζοντα το 2020. 3ο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Arvanitis, P. and Papatheodorou A., (2013). Greek Airports at Crossroads – Past, Present and Future. Air Transport Research Society, Bergamo, Italy

Samitas, A and Armenatzoglou, A. (2013). Modeling the dynamics of electricity spot prices: A parametric Vs a non-parametric technique and their forecasting accuracy. European Economics and Finance Society,Twelfth Annual EEFS Conference, Berlin, Germany, 20th-23rd June 2013.

Samitas, A and Armenatzoglou, A. (2013).  Regression Tree Model Vs Markov Regime Switching: A comparison for electricity spot price modelling and forecasting. Financial engineering and Banking Society, 4th  National Conference, Athens, Greece, 20 -21 December 2013.

Vasileiou M. and Tsartas P. (2013). Special Interest Tourism and Sustainable Tourism development: The case of Wellness Tourism Market in Greece: Can Special Interest Tourism provide ways of rejuvenating and stimulating a traditional tourism destination in crisis in terms of sustainable tourism development? Boğaziçi University and New Buckinghamshire University  International Conference: Sustainability Issues and Challenges in Tourism Istanbul, Turkey http://www.butrmconferences.org/ 

Vasileiou M., Tsartas P., Stogiannidou M. (2013). Wellness Tourism: Incorporating Special Interest Tourism in the Greek Tourism Market. 5th International Conference: Tourism Trends and Advances in the 21st century, University of the Aegean Rodos, Greece  http://tourconf2013.aegean.gr/  Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου

Lagos, D., Parpairis, D., Vasileiou, M. (2011). Professional Systemics in Actions  Research on the quality of characteristics of tourism development on the island of Kos, 7th National & international Conference, Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), Athens, Greece

Vasileiou M., (2010). Wellness tourism in Greece: following mass tourism or focusing in niche markets? Α. Atlas Annual Conference and PhD Colloquium “Mass Tourism VS Niche Tourism”Limassol Cyprus

Tsartas P., Svoronou E., Vasileiou M., (2010). Niche Markets VS Massive Markets: Conceptual approaches and methodological considerations with specific focus to niche markets, Atlas Annual Conference and PhD Colloquium “Mass Tourism VS Niche Tourism”  Limassol Cyprus

Vasileiou, M. and Tsartas, P., (2009). The wellness tourism market in Greece- an interdisciplinary methodology approach, 4th International Scientific Conference  “Planning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality” University of the Aegean Rodos, Greece

Tsartas, P., Stavrinoudis, T., Arvanitis, P., Goumas, A., Vasileiou, M. (2008) EUROCHRIE 2008 Building a Legacy, Living the Dream: 2020 Vision for Hospitality and Tourism.”“Lessons for sustainability from the cooperation of the Tourism industry with the Local Government and Tourism Experts”, Dubai, United Arab Emirates

Tsartas, P., Vasileiou, M. (2008) Mediterranean Association of Sociology of Tourism – 6th International Conference  “Wellness Tourism in Greece- Tourists’ characteristics in Edipsos’ traditional spa town ” Granada, Spain  

Χρήστου, Ε., Τσάρτας, Π. και Σταυρινούδης, Θ. (2007), University of the Aegean, University of Glasgow, Greek Marketing Academy 1st Biannual International Conference “Strategic Developments in Services Marketing” Παρουσίαση της έρευνας «Wellness Tourism in Greece: Trust on Spa Brands and Spa Brand Loyalty»

Glyptou, K., Papatheodorou A. (2013). Modelling and Forecasting Tourism Sustainability in Insular Destinations, in Proc. International Association of Tourism Economics (IATE 2013), July 1-4, Ljubljana, Slovenia.

Glyptou, K., Papatheodorou, A., Lagos, D. & Spilanis, I. (2013). Modelling & Forecasting Greek Tourism Sustainability in Proc. Tourism Trends and Advances in the 21st Century, May 30-June 2, Rhodes, Greece.

Papathanasiou-Zuhrt, D., Stavrinoudis, Th., Glyptou, K. & Skoultsos, S. (2013). QR-Rhodes: from the Time Machine to the QR Code. Play Rooms for Non- Captive Audiences in the age of mobile telephony. The approach of the SEE TCP SAGITTARIUS 2011-2014 in Proc. Tourism Trends and Advances in the 21st Century, May 30-June 2, Rhodes, Greece.

Glyptou, K., Spilanis, I., Bourse, L., Le Tellier, J., Giraud, J.P. and Legros, D. (2012), Sustainable Tourism Monitoring System : findings from a comparative study on Mediterranean Tourism Destinations, in OECD Proc. of 11th Global Forum on Tourism Statistics, Nov. 14-16, Reykjavík, Iceland. (http://www.congress.is/11thtourismstatisticsforum/presentations/Glyptou_Kyriaki.pdf)

Glyptou, K., Spilanis, I. (2011). Modelling the contribution of Tourism Development towards Integrated Regional Sustainability, in Proc. International Association of Tourism Economics (IATE 2011), July 4-7, Bournemouth, Great Britain (http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/4900300)

Spilanis, I., Vayanni, H., Glyptou, K., (2010). Profile of Sustainability in Tourism Destinations: an evaluating framework, in Proc. International Conference on Sustainable Tourism: Issues, Debates & Challenges, April 22-25, Crete, Greece.

Spilanis, I., Vayanni, H., Glyptou, K. (2010). Evaluating the tourism activity in a destination: the case of Samos Island, in Proc. International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, February 10-11, Athens, Greece.

Kalafata,  E.,  Karpathiotaki,  T.,  Karmoiris,  P.,  (2006) “Posters  of  EOT:  The  Muth  and  its  Decipherment”,  Eurochrie Congress, Thessaloniki

Karpathiotaki, T.,  LiotsiosK.,  (2006),  «Οικολογικές Σημάνσεις  και  Εργαλεία  στο  Χώρο  του  Τουρισμού:  Συστήματα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης:  Η  Εφαρμογή  του  ISO  14001  στον Τουρισμό»,  Συνέδριο:  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  σε  Περιοχές  Μαζικού Τουρισμού της Μεσογείου, Ηράκλειο Κρήτης

Karpathiotaki, T.,  LiotsiosK.,  (2006),  «EMAS:  Η Διασφάλιση  της  αειφόρου  ανάπτυξης  στα  ξενοδοχειακά συγκροτήματα», Συνέδριο:  Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Περιοχές Μαζικού Τουρισμού της Μεσογείου, Ηράκλειο Κρήτης

Καρπαθιωτάκη,  Θ.,  Λιότσιος,  Κ.,  (2006),  «Πολιτική  για τις Προστατευόμενες Περιοχές σε Εθνικό και Υπερεθνικό επίπεδο», Συνέδριο: "ΟΔΠΖ: Από τη θεωρία στη συνεργατική δράση", Αθήνα

Καρπαθιωτάκη,  Θ., Μπονάρου,  Χ.,  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Παράκτιας  Ζώνης  &  η  Συμβολή  της  στην  Ανάπτυξη  του Τουρισμού»,  Συνέδριο:  "ΟΔΠΖ:  Από  τη  θεωρία  στη  συνεργατική δράση", Αθήνα

Καρπαθιωτάκη,  Θ.,  Λιότσιος,  Κ.,  (2006),  «Η  κοινωνική Διάσταση  του  Πανεπιστημιακού  Αθλητισμού»,  Συνέδριο Πανεπιστημιακού Αθλητιμσού, Αθήνα

Καρπαθωτάκη, Θ.,  (2007),  Η  περίπτωση  του  κινηματογράφου σαν  εργαλείο  Μάρκετινγκ  προορισμού,  Συνέδριο  NT  MARKETING, ΤΕΙ Ιεράπετρας.

Papatheodorou, A. and Karpathiotaki, T. (2007) Film Induced Tourism, Development and Policymaking: the Case of Crete. First Conference of the International Association for Tourism Economics, Palma de Mallorca, Ισπανία. Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την International Association for Tourism Economics σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο των Βαλεαρίδων Νήσων της Ισπανίας.  Η εισήγηση πέρασε από κρίση και περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Petrakis, E.  and  Karpathiotaki, T.,  (2008):  “  Flexibility  of  Tourism Product:  The  application  of  agile  thinking  in  the  Tourism  Sector”, International  Conference  on  Marketing  and  Management  Sciences, Proceedings of the International Conference on ICMMS 2008, Athens.

KαρπαθιωτάκηΘ.,  (2008),  (Univ.  of  Crete)  «Agile  Thinking at Tourism Sector», Crete Conference 2008, Naxos Island.

Κarpathiotaki  T.,  Petrakis, E., (2011)  Tourism  Agility: The Change Path, Athens Tourism Symposium 2011.

Κarpathiotaki,  T.,  (2011),  Airlines  Alliances:  An  Agile  Model  -The  case  of  Aegean  Airlines,  3rd  Conference  of  the  International Association for Tourism Economics (IATE), Bournemouth 4 –  7/07

Κοντός, Γ., Κούτσικος, Κ. (2008) “Δίκτυα Κατανεμημένης Συνεργασίας: Ανάπτυξη Συνεργατικών Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Βάση ενός Συστημικού Μοντέλου. Πρακτικά 4ου  Εθνικού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Μελέτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Μάιος 2008.

Kutsikos, K., Kontos, G., (2008) “User Realities and the Future of E-Government Services”. Proccedings of 5th International Conference of the Italian Chapter of the Association for Information Systems, European School of Management (ESCP-EAP), Paris (France), Dec. 2008.

Kontos, G Kutsikos, K., (2011) “Α Service Classification Framework for Value Creation Framework in Knowledge-Based Services”. Proccedings of 7th International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies, Athens (Greece), May. 2011.

Kutsikos, K., Kontos, G., (2011) “Α Service Classification Framework for Value Co-Creation The case of the Internet of Services”. Proccedings of 2nd Biannual International Conference on Service Science, Service-Dominant Logic and Network Theory, Capri (Naples, Italy), June. 2011.

Kontos, G., Kutsikos, K., (2011) “Α Service Classification Framework for Value Co-Creation in IT Outsourcing Services”. Proceedings of 8th International Conference of the Italian Chapter of the Association for Information Systems - itAIS, Rome (Italy), October. 2011.

Kutsikos, K., Kontos, G., (2012) “Enabling Business Interoperability: A Service Co-Creation Viewpoint”. Proceedings of the 6th International Conference on Interoperability for Enterprise Systems and Applications – IESA, Valencia (Spain), March, 2012.

Kutsikos, K., Kontos, G., (2012) “Business Opportunity Identification through dynamic information management in collaborative business ventures”. Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information – IC-ININFO, Budapest (Hungary), August, 2012.

Κωνσταντόπουλος, Ν. & Μπουρλετίδης, Κ.,  (2012): «Οικονομική Κρίση και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Αντιλήψεις – Συμπεριφορές και Στρατηγικές Αντιμετώπισης» στα πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας , «Οικονομική Κρίση και Οικονομική Εκπαίδευση», Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, Αιθ. Εκδηλώσεων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Μπουρλετίδης Κ. (2011): «Επιχειρηματικότητα και Ευεργεσία: Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Ιωνίδη», στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο: Κωνσταντίνος Ιωνίδης (1775 – 1852): «Διηλθεν ευεργετων», που πραγματοποιήθηκε στην Ιωνίδειο Σχολή  στα πλαίσια συμπλήρωσης 164 ετών από την δημιουργία της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Skoultsos, S. Tsartas, P. (2013), Music as basic motive for leisure and tourist experience. The case of three major music festivals in Greece, 5th International Scientific Conference, ‘Tourism Trend and Advances in the 21th Century, Rhodes Island, Greece, 30 May – 2 June, 2013 (not published yet) 

Skoultsos, S. Tsartas, P. (2010), Event tourism in Greece. The Case of River Party Festival, Atlas Annual Conference and Ph. D. Colloqium 2010, Mass Tourism VS Niche Tourism Cyprus 3-5 November, 2010(not published)

Skoultsos, S., Tsartas, P.(2010), Young Attendees’ Motivation: The Case of ‘Rockwave Festival’ in Athens, Global Events Congress IV, Leeds, 14-16 July 2010)

Skoultsos, S., Tsartas, P. (2009), ‘Event tourism: Statements and Questions about its impacts on rural areas’. 4th International Scientific Conference “Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Rhodes Island, Greece, 3-5 April 2009

Skoultsos, S., Tsimitakis, E. (2008), ‘Event Tourism as a Tool against tourism seasonality. Considerations, Arguments and Proposals.’ Proceedings Book of The International Tourism Conference for Cultural and Event Tourism: Issues and Debates, Alanya, Turkey, 05-09 November 2008( ISBN: 978-9944-223-73-7) 

Karipis, K., Tsimitakis, E., and Skoultsos, S. (2008), “The contribution of Visitor Information Centres (VICs) in Promoting Natural and Cultural Recourses in Emerging Tourism Destinations”. Proceedings Book of the 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Turkey, 23–27 Apr. 2008 (ISBN 978-975-96260-4-4)

Skoultsos, S., Tsimitakis, E., and Karipis, K. (2008), “Clustering and Web Design as Additional Marketing Tools for Small and Medium Enterprises (SMEs). The Case Study of the Tourism Cluster in the Region of Epirus, Greece”. Proceedings Book of the 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, Antalya, Turkey, 23–27 Apr. 2008 (ISBN 978-975-96260-4-4)

Tsimitakis E. and Skoultsos S. (2007) , “Natural Heritage Resources for Tourism: Management and Promotion in the Region of Epirus, Greece”. International Conference “RuralEarn, Lifelong Learning for Rural Europe”, Chios, Greece, 27–29 Jun. 2007(only presentation).

Tasios, S. and Bekiaris, M., (2012), “Auditors’ and Financial Analysts’ perceptions of financial reporting quality”, 11th Annual Conference of Hellenic Financial Accounting Association, Athens 14-15/12.

Sgouros, T., Tasios, S., and Bekiaris, M., (2011), “Financial reporting quality in Greece: a case study of auditor’s qualifications”, International Conference “Rethinking Business and Business Education in the age of crisis”, Chios, 20-22/10.

Tasios, S. and Bekiaris, M., (2011), “Quality in financial reporting: a survey among CPA’s in Greece”, 10th Annual Conference of Hellenic Financial Accounting Association, Piraeus, 16-17/12.

Gkanapi, M., Tasios, S. and Bekiaris, M., (2010), “Compliance with Sarbanes-Oxley Act: The case of Greek shipping companies listed in NYSE”, 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos 25-27/8. pp. 1341-1352.

Tasios S., (2010), “Financial reporting quality: definition and measurement of qualitative characteristics”, 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Chios 21-23/4, pp.  56-64.

Tsilimpokos, K. and Spilanis, I., (2013) “ Economic, Environmental and Social Performance    of Hotel Enterprises. The Case of Lesvos Island, Greece.” 5th International Scientific Conference, “Tourism Trends and Advances in the 21st Century, University of the Aegean, Rhodes, Greece May 30 – June 2, 2013.

Tsilimpokos, K. and Spilanis, I., (2012) “Factors affecting  hotel enterprises’ sustainability. The case of Lesvos island, Greece.” Conference on “Islands and Sustainability: Identities, Development, Management and Planning”, Network of Insular Universities, ENIT/RETI, Mytilene, Greece, October 19-21, 2012.

Trihas, N., Tsilimpokos, K. and Tsilimpokou, M., (2006) “Developing new and Competitive Tourism Destinations. The case of Dubai, United Arab Emirates.” 24rd EuroCHRIE Conference,Thessaloniki, Greece, 25-28 October, 2006.

Spilanis, I., Tsilimpokos, K. and Tsilimpokou, M., (2006) “Evaluation of the Sustainability of Hotel Units. The case of Lesvos Island, Greece.” 24rd EuroCHRIE Conference,Thessaloniki, Greece, 25-28 October, 2006.

Trihas, N., Tsilimpokos, K. and Tsilimpokou, M., (2005) “A comparative analysis of the marina development in two Mediterranean countries: the case of Greece and Turkey”, International Congress on Coastal & Marine Tourism, Çeşme, Izmir, TURKEY, November 15-18, 2005.

Lagos, D., Trihas, N., Tsilimpokos, K. and Zouganeli, S., (2005) “CHANGES IN TOURISM FROM THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION: The case of the Aegean Region”, 23rd EuroCHRIE Conference, Paris, France, 26-30 October, 2005.

Lagos, D., Trihas, N., Tsilimpokos, K. and Zouganeli, S., (2005) “The impact of the EU enlargement on the cross-border market of thesmall to medium enterprises. The case of the Northern Aegean Region”, International Scientific Conference "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy”, Chios, Greece, October 13-15, 2005.

Trihas, N., Tsilimpokos, K. and Zagkotsi, S., (2004) “Greek Hotel Enterprises getting On-line: Reality or Utopia?”, EuroCHRIE Congress 2004, Ankara, Turkey, November 3-7, 2004

Spilanis, Ι. and Tsilimpokos, Κ. (2003) “The sustainability of the hotel enterprises in Greece”, International Scientific Conference “Sustainable Tourism  Development and the Environment”, University of the Aegean, Chios, Greece, October 2-5, 2003.

Vidalis M., Koukoumialos S., Dio D. and Varlas G., (2012),  Performance evaluation of a merge supply system with a Distribution Centre, two reliable suppliers, one buffer and Erlang lead times, 2nd Olympus International Conference On Supply Chains (ICSC_2012), Katerini –Greece, 05-06 October 2012

Samitas, A., Vasileiou, E. and Andrikopoulos, A., (2013) Is there any influence of Governance factors on Market Discipline? The case of Greece, 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey

Samitas, A. and Vasileiou, E., (2013), Market Discipline and the New European Bail-In Banking Regime. How does the Governance Performance and the Sovereign Debt influence them? The EMU’s case, Conference on “Banking, Finance, Money and Institutions: The Post Crisis Era”, University of Surrey, Guildford, UK

Vasileiou, E. and Papakyriaki, C., (2013) Calendar anomalies and crisis. Is the turn of the month effect influenced under changing financial trends? Proceedings of the 4th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Athens Greece.

Βιδάλης, Μ., Βρυσαγώτης Β., (2010) Μοντελοποίηση Εφοδιοαστικης Αλυσίδας με δύο μέλη που ακολουθούν την πολιτική (s, S) με τυχαία ζήτηση και χρόνους αναπλήρωσης που ακολουθούν την κατανομή τύπου φάσης Coxian-2 9th Special Conference of HELORS , 27-29/5/2010 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη

Βιδάλης, Μ., Βρυσαγώτης Β., (2010) Modellng  a Supply Chain with two members (s,S) inventory policy Poisson external demand and Coxian 2 lead time       24rd EURO CONFERENCE IN O.R.4-8 ΙΟΥΛΙΟΥ , ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Βιδάλης, Μ., Βρυσαγώτης Β., (2011) Modelling a Three-stage Supply Chain with Continuous Review (S, s) Inventory Polices, Poisson External Demand and Coxian-2 Replenishment  times, 2nd International Conference on Computational Logistics, 22 Σεπτεμβρίου 2011 Αμβούργο

Βιδάλης, Μ., Μαρινάγη, Α., Βρυσαγώτης Β., (2012) Modelling a merge -in supply network with K suppliers and one (1) client with Coxian-2 replenishment times, 2ND Olympus International Conference on supply chains. 5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Βιδάλης, Μ., Βρυσαγώτης Β.,  (2013) Modelling the uncertainties of the provision of R dispersed attacking of defending units from a logistics center 2nd International Conference on Applications of Mathematics and Informatics in Military Sciences (2nd AMIMS), 11-12/4/2013 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Βιδάλης, Μ., Ρεκλείτης Π., Βρυσαγώτης Β., (2013) Modelling a merge in network of warehouse facilities with two modes of operation : cross docking and traditional warehousing, 24th National Conference on Operational Research 26-28 Σεπτεμβρίου 2013 Αθήνα, Ελλάδα

Vidalis M. and Geranios M., (2011), “Performance Evaluation of Multi-echelon Tandem Supply Network under Stochastic Demand, Lost Sales and Random Replenishments: The Exponential Case” 2nd International Conference on Computational Logistics, Hamburg, Germany, 19-22 September 2011.

Vidalis M., Koukoumialos S. and Geranios M., (2013) “Performance Evaluation of a Merge System: A Distribution Centre with Multiple Random Suppliers”, Computers and Industrial Engineering (accepted)

Vidalis M. and Geranios M., (2011), “A Lost Sale K-stage serial Supply Chain with (S,s) policies, Poisson demand and Exponential Lead Times, 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR), Thessaloniki Greece, 22-24 September, 2011.

Geranios M. and Vidalis M., (2012), “Modelling and evaluating a tandem supply chain with multiple stages” 3rd  Student Conference on Operational Research, Nottingham, UK, 20-22 April 2012.

Vidalis M. Koukoumialos S. and Geranios M., (2012), Performance Evaluation of a Merge System: A Distribution Centre with Multiple Random Suppliers25th European Conference on Operational Research, Vilnious, Lithuania 8-11 July 2012.

Vidalis M. and Geranios M. (2013), “Modelling a two-stage Supply Chain with (S,s) replenishment policy and exponential lead times: the Vendor Managed Inventory approach”, XI Balkan Conference on Operational Research, Beograd, Servia, September 07-12.

Vidalis M. and Geranios M., (2013), 'Modeling a merge supply chain network', EURO-INFORMS 2013 Joint International Conference EURO XXVI, Rome, ITALY, July 1-4, 2013,.

Geranios M. and Vidalis M., (2010), “ Ανάλυση απόδοσης σειριακού εφοδιαστικού δικτύου με αβέβαιη ζήτηση και τροφοδοσία: εκθετικές αναπληρώσεις. 9th Special Conference of the Hellenic Operational Research society (HELORS), Agios Nikolaos, Greece, 27 - 29 May 2010.

Geranios M. and Vidalis M.,  (2010), “Performance Evaluation of a Supply System under Stochastic Demand and Supply the exponential case., 6th National & International HSSS Conference, Mytilini, Greece, 23 - 26 June, 2010.

Vidalis M. and Geranios M., (2011), “Performance Evaluation of Multi-echelon Tandem Supply Network under Stochastic Demand, Lost Sales and Random Replenishments: The Exponential Case” 2nd International Conference on Computational Logistics, Hamburg, Germany, 19-22 September 2011.

Geranios M. and Vidalis M., (2012), “Modelling and evaluating a tandem supply chain with multiple stages” 3rd  Student Conference on Operational Research, Nottingham, UK, 20-22 April 2012.

Vidalis M. and Geranios M., (2013), 'Modeling a merge supply chain network', EURO-INFORMS 2013 Joint International Conference EURO XXVI, Rome, ITALY, July 1-4, 2013

Ρουμελιώτης, Μ., Δαλάκα, Μ. 2012. Ο Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας τού Τουρισμού και η ενσωμάτωσή του στήν ελληνική έννομη τάξη. Επιμ. Α. Κουτσουράδη. 2ο Συνέδριο Δικαίου τού Τουρισμού: Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομική διάσταση τού τουρισμού. Καρπενήσι, 3-5 Νοεμβρίου 2011. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Ρουμελιώτης, Μ., Δαλάκα, Μ. 2012. Κώδικας δεοντολογίας ξενοδοχειακού επαγγέλματος. 3ο Συνέδριο Δικαίου τού Τουρισμού. Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012. (Πρακτικά προς έκδοση)

Despotaki, G., Doumi, M., Stogiannidou M. (2013) The Theoretical approach of contribution os Social Tourism to the alleviation of social inequality among the Greek tourists”, 5th International Scientific Conference "Tourism Trends and Advancesin the 21st Century", to be held at Rhodes island, Greece, May 30-June 2, 2013

Efthymiou, M. and Papatheodorou, A. (2013) Travel Behaviour vis-à-vis Intermodality: Greece as a Case Study, 17th Annual World Conference of the Air Transport Research Society.

Kontis, A., Lymperopoulos, C., Lagos, D., (2013) “Decision Factors for the Evaluation of the Tourist Marketing Channels for Attica’s 5* and 4* Hotels”, 5th International Scientific Conference – Tourism Trends & Advances in the 21st Century”, Aegean University (Rhodes, Greece May 30 – June 2, 2013)

Kontis, A., (2009) “The Development of Tourism in Lakeside Areas in the Region of Thessaly: The cases of Lake Plastiras (Megdova) and Lake Sykia”, 4th International Scientific Conference - Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Travel, Tourism Hospitality”, Aegean University
(Rhodes, Greece April 3-5, 2009) 

Tsartas, P., Zagotsi, S., Kontis, A., Kyriakaki, A., (2004) “Social and Professional mobility in Touristic area of Greece: a critical appraisal of research findings (1972-2004)”, International Conference “Tourism in Europe – The 2004 conference”,Intercollege Cyprus & Leeds Metropolitan University United Kingdom 
(Nicosia, Cyprus, December 10-11, 2004)

Μαραγκάκης, Μ., Στογιαννίδου, Μ. (2009) Management, leadership and gender. Representations of women managers in the hotels of Crete, about management. Rhodes island, Greece 3-5 April 2009 4th International Scientific Conference, Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Travel, Tourism Hospitality UNIVERSITY OF THE AEGEAN. http://www.chios.aegean.gr/tourism/program.pdf»

Μαραγκάκης, Μ., Στογιαννίδου, Μ. (2009) Η ισότητα των φύλων στη διοίκηση ως στοιχείο κοινωνικής  υπευθυνότητας. Μια ποιοτική παράμετρος στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τις αναπαραστάσεις που έχουν οι γυναίκες διευθύντριες στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης για το μάνατζμεντ. 3ο   Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με θέμα: Διοίκηση και Δημοκρατία, Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρήτης & Αιγαίου, Ρέθυμνο, 2009.  www.pspa.uoa.gr/data/download/ede/conferences/SDE_2009/Program.pdf»

Μαραγκάκης, Μ., Στογιαννίδου, Μ. (2011) Κοινωνικές αναπαραστάσεις της διοίκησης και ηγεσίας στην κρητική λογοτεχνία.  Αναστοχασμοί πάνω στο ποίημα Β. Κορνάρου. 11o ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ 2011   http://www.iler.gr/index.php?progsinedr»

Sigala, M. & Marinidis, D. (2010). DMOs, e-Democracy and Collaborative Destination Management: an Implementation Framework. 17th International Conference on Information Technology and Travel & Tourism, ENTER 2010 "eTourism: Horizons” organized by the International Federation of IT, Tourism and Travel (IFITT), February 10 – 12, 2010, Lugano, Switzerland

Sigala, M. & Marinidis, D. (2009). Exploring the transformation of tourism firms’ operations and business models through the use of web map services. European and Mediterranean Conference on Information Systems 2009 (EMCIS 2009), Founded and organised by the Information Systems Evaluation and Integration Group, Brunel University, UK. 13 – 14 July 2009, Izmir, Turkey

Mousiolis, D. and Zaridis, A. The Effects in the Structure of an Organization through the Implementation of Policies from Corporate Social Responsibility, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing

Zaridis, A. and Mousiolis, D. Entrepreneurship and SME's Organizational Structure. Elements of a successful business, 2rd International Conference on Strategic Innovative Marketing

Ntio, D. and Vidalis, M., (2010) “Markovian Analysis of two- and three- echelon supply networks with Poisson demand, lost sales and Erlang-2 replenishments”, Proceedings of 9th  Special Conference of HELORS on Quantitative Models in the Managerial and Financial decision making, Agios Nikolaos, Crete, Greece,  May  26-28.

Ntio, D. and Vidalis, M., Lazarides, T., (2010) “Performance evaluation of serial supply systems with two and three stages, (S,s) policies, random replenishment times and stochastic demand”, Proceedings of 6th. National & International Conference of Hellenic  Society for  Systemic Studies (HSSS) on Systemic Approaches, Lesvos Island, Greece, June 23-26, 2010.

Ntio, D. and Vidalis, M., (2010) “Base-stock policies for two and three stages serial inventory systems with stochastic demand and replenishments”, Proceedings of ,1st International Conference on Supply Chains, Katerini  October  1 – 2, 2010

Vidalis, M., Koukoumialos, S., Ntio, D., Varlas, G., (2012). Performance evaluation of a merge supply system with a Distribution centre, two reliable suppliers, one buffer and erlang lead times. Proceedings of 2nd International Conference on Supply Chains, Katerini  October  5 – 6, 2012.

Ntio, D. and Vidalis, M., (2012). Markovian analysis of stochastic serial multi echelon supply chains. 3rd Student Conference on Operational Research, Nottingham, UK, 20-22 April 2012.

Ξανθάκης, Γ., Στογιαννίδου, Μ., (2012). HR MANAGEMENT IN THE AGE OF CRISIS IN GREECE. International Conference on Business and Management 2012, Izmir , Turkey, 27-29/05/2012

Ξανθάκης, Γ., Στογιαννίδου, Μ.,  (2012). PHYSIOLOGICAL CONTRACT, MOTIVATION AND CHANGE IN HR   MANAGEMENT IN THE AGE OF CRISIS IN GREECE, Istanbul International Conference on Business and Economist 2012 , Istanbul, Turkey, 03-04/08/2012

Ξανθάκης, Γ.,  (2013) THE COLLAPSE OF MOTIVATION THEORIES AND PSCYCOLOGICAL CONTRACT IN  CRISIS  PERIOD. THE CASE OF GREECE. Business Management – Practice and Theory in 21th century, Nitra, Slovakia (6-7 June 2013)

Lagos, D., Parisi, E., and Stavrinoudis, T., (2010). “The Sustainable tourism development of the coastal islander areas: The case of Skala in Kefallonia Greece”. International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy- The 2010 Athens Tourism Symposium 10-11 February 2010, , Athens, Greece. (Proceedings on CD-ROM).

Λαγός, Δ., Παρίση, Ε., (2010). «Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού στο νησί της Κεφαλονιάς». Πρακτικά Πόλεις και περιφέρειες στην Ελλάδα και την Μεσόγειο τον 21 αιώνα - 10 Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, 2-4 Ιουλίου 2010, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, πολεοδομίας και Περιφερειακής Aνάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοστόλι, Ελλάδα.

Lagos, D., Parisi E., (2011), “Evaluation on the tourist satisfaction of Kefallonia Island”. The 2011 Athens Tourism Symposium: International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, 2-3 February 2011, Athens. (Proceedings on CD-ROM).

Lagos, D., Parisi E., (2012), “Research of the tourist satisfaction of Kefallonia Island”. Στο συνέδριο « 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management», 31 Μαΐου- 3 Ιουνίου 2012, Κέρκυρα (Proceedings on CD-ROM). 

Lagos, D., Parisi E., (2013), “The evaluation of the factors of tourist satisfaction in the Ionian Islands”.  Στο συνέδριο «5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century», 30 Μαΐου- 2 Ιουνίου 2013, Ρόδος (Proceedings on CD-ROM). 

Michalena, E., Parpairis, D., Lagos, D., (2010), "Assessing the contribution of renewable energy in sustainable tourism development:  The case-study of Mediterranean islands". The 2010 ATLAS Annual Conference:Mass tourism vs. Niche tourism, 3-5 November 2010, Limassol, Cyprus (Proceedings on CD-ROM).

Parpairis, D., Lagos, D., Michalena, E., (2011), "Planning for Hellenic tourism development in the era of climate change through the use of Renewable Energy Sources". The 2011 Athens Tourism Symposium: International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, 2-3  February 2011, Athens, Greece.  Proceedings on CD-ROM). 

Lagos, D., Vasiliou, M., Parpairis, D., (2011), "Research on the quality characteristics of tourism development on the island of Kos". Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS). 7th National & International Conference Professional Systemics in Actions, 5 May 2011, Athens,  Greece. (Proceedings on CD-ROM). 

Parpairis, D., Lagos, D., Michalena, E., (2013), "ENDOGENOUS LOCAL DEVELOPMENT THROUGH GOOD RENEWABLE ENERGY GOVERNANCE: CASE STUDIES FROM THE TOURISM SECTOR". 5th International Scientific Conference: "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", May 30th - June 2nd, 2013, Rhodes, Greece

Poulaki, I., and Papatheodorou, A., (2011), “Turkey's potential accession into the European Common Aviation Area and its impacts on tourism in the Greek Eastern Aegean Islands: A SWOT Analysis for Chios Island”, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της International Association for Tourism Economics, University of Bournemouth, England, UK 4-7/07/2011.

Poulaki, I., and Papatheodorou, A., (2012), “Air Transport Deregulation and Regional Economic Development of Eastern Aegean Islands and Turkish Aegean Coast: Evolutionary patterns in Tourism of the Geographical Pairs Samos-Kusadasi & Kos-Bodrum”, 2ο Διεθνές Συνέδριο Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management, Corfu, Greece 31/05-03/06/2012.

Poulaki, I., and Papatheodorou, A., (2013),”Transport Systems and Economic Development of the Eastern Aegean Region: Evolutionary Patterns in Tourism of the Geographical Pairs Lesvos – Ayvalik & Rhodes – Marmaris”, στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στον Τουρισμό «Tourism Trends and Advances in the 21st Century», του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος 30/05-02/06/2013.

Poulaki, I., and Papatheodorou, A., (2013), “Rethinking “Airport Catchment Area”: Intermodal Transport for an Air Travel Alternative”, στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Air Transport Research Society, Bergamo, Italy 26-29/06/2013

Sgoutas G., Vidalis M. Aggelis V., (2010), Modelling and Design of Cross-docking systems, 24th European conference on Operations Research  Lisbon July 11-14, 2010.

Vidalis M. and Sgoutas G., (2005), «Ανάλυση Συστήματος Παραγωγής με 2 σταθμούς εργασίας με παράλληλους εξυπηρετητές, εκθετικούς χρόνους εξυπηρέτησης και ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο», Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πάτρα 2005

Vidalis M. and Sgoutas G., (2006), «Ανάλυση απόδοσης cross docking εγκατάστασης ως ανοικτού δικτύου ουρών με παράλληλους εξυπηρετητές», 18ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Κοζάνη 2006

Vidalis, M., Sgoutas, G., Aggelis V.,  (2008), Analytical Evaluation of Cognestion and Throughput Levels in  Cross-Docking Systems, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008.

Sgoutas G., Vidalis M. and Aggelis V., (2010),  “Performance evaluation and design of cross-docking systems”,  6th National & International HSSS conference, Mytilini, Greece, 23 - 26 June, 2010.

Sgoutas G., Vidalis M. Aggelis V.,(2010), Modelling and Design of Cross-docking systems, 24th European conference on Operations Research  Lisbon July 11-14, 2010.

Tabouratzi E., (2013) “The Costing of  Borrowing Costs According to IAS 23 – An Issue Erroneously Handled in our Country.”, 10th Ebes Conference - Istanbul         23-25 Μαΐου 2013 Κωνσταντινούπολη           

Tabouratzi E., (2013) "The adoption of IFRS will soon be compulsory for all companies, required to report/issue financial statements – How will the implementation of this common “accounting language” affect the transparency in financial statements?", Icabe 2013 2-4 Οκτωβίιου 2013    Νέα Υόρκη      

Tsionou, T., and Konstantopoulos, N. (2014). The complications and challenges of the work-family interface: a meta-analytic review. Procedia – Social and Behavioral Sciences. To be published in 2014. (Presented at the ‘2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing’. Prague, 13-17 September 2013).

Karoulia, S. and Tsionou, T. (2013). Information gathering in Greek tourism entrepreneurship, Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 73, pp. 607-615. (Available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281300390X)

Karoulia, S., and Tsionou, T. (2012). Organizational changes in small enterprises and the key role of strategic choices: the Greek case. Paper presented at the ‘3rd International Conference on International Business’. Thessaloniki, 17-19 May 2012.
(Available online: http://icib.eu/files/Download/full%20proceedings.pdf)

Floras, M., (2013) “Approaching competitive Strategies in Hospitality: A focus on Human Resource Management Practices”. 5th International Scientific Conference in "Tourism Trends and Advances in the 21st Century", Rhodes Island, Greece, 30 May - 2 June 2013

Floras, M., (2012) “Enhancing Performance Through Innovative HRM Practices And The Role Of Business Strategy. Evidence From Greek City Hotels” 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu Island, Greece, 31 May - 3 June 2012

Charamis, E., (2011) "The Adequacy of Internet Disclosures, Concerning Interim Reviews of Financial Statements". International Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis, 20-22 Οκτωβρίου 2011, Χίος    

Charamis, E., (2013) “The Costing of  Borrowing Costs According to IAS 23 – An Issue Erroneously Handled in our Country.” 10th Ebes Conference – Istanbul, 23-25 Μαΐου 2013, Κωνσταντινούπολη     

Charamis, E., (2013) "The adoption of IFRS will soon be compulsory for all companies, required to report/issue financial statements – How will the implementation of this common “accounting language” affect the transparency in financial statements?", Icabe 2013, 2-4 Οκτωβίιου 2013, Νέα Υόρκη

Tsoka, I., Angelis, V. and Dimaki, K. (2011). “Tourism as a means of developing isolated regions: defining the Image of a tourism destination from the demand and the supply side”, Proceedings of the 51st European Congress of the Regional Science Association International: “New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World”,  30th August – 3rd September 2011, Barcelona, Spain.  

 Tsoka, I., Angelis, V. and Dimaki, K. (2013). “A comparison of the Factors affecting the Image of a Tourism Destination from the demand and the supply side”, Proceedingsof the 5th International Scientific Conference: “Tourism Trends and Advances in the 21st century”,  30th May – 2nd June 2013, Rhodes, Greece.  

 Tsoka, I., Angelis, V. and Dimaki, K.          (2013). “Tourism as a Means of Developing Islands:  Definingthe Specific Image of a Tourism Destination as perceived by European Tourists”, Proceedings of the 11th Scientifc Congress of the European Regional Science Association - Greek Department: "Agricultural Economics, Regional and Local Development", 14th - 15th June 2013, Patras, Greece 

 

 

 

Βιβλιοκρισίες

 

Pavlos Arvanitis, Papatheodorou A (ed) (2006) Corporate Rivalry and Market Power – Competition issues in the tourism industry, I.B. Tauris. 208 pages, ISBN 978-1-84511-156-4 (paperback) East West Journal of Economic Studies Vol. IX – 2006, No 2.

 

 

 

Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους

 

Glyptou, K., Spilanis, I. (201X). Modelling the contribution of Tourism Development towards Integrated Regional Sustainability in Destination Management: An Economic Analysis,  Universidade Lusíada Editora, Colecção Manuais, 2012 (eds.), Lisbon, Portugal (under publication).

Spilanis, I., Vayanni, H., Glyptou, K. (2009). Profile of Sustainability in some Mediterranean tourism destinations: The evaluating framework of Tourism Activity, in Plan Blue Series: UNEP/MAP Regional Activity  Centre (http://planbleu.org/sites/default/files/publications/note_methodo_profil_durabiliteuk.pdf)

Karayiannis O., Iakovidou O., Tsartas P., (2013) Historic, Symbolic Aspects and Policy Issues of the Second Home Phenomenon in the Greek Tourism Context : The Cyclades Case Study, in Rocca Z (Ed.), Second Home Tourism in Europe Lifestyle Issues and Policy Responses, Ashgate Publications, UK, pp. 201-235

Karayiannis Ο., Ιakovidou Ο., Tsartas P., (2010)  Il fenomeno dellʼabitazione secondaria in Grecia e suoi rapporti con il turismo, in Tullio Romita (Ed.) Il turismo residenziale-Il fenomeno della mobilità turistica residenziale in Europa: nuovi stili di vita e sviluppo sostenibile del turismo, (pp. 91-109), Franco Angeli, Italy-Milano

Kutsikos, K., Kontos, G. (2009) “User Realities and the Future of E-government Services”. In A. D’ Atri, D. Sacca (Eds.): “Information Systems: People, Organizations, Institutions and Technologies”, Springer, ISBN: 978-3-79082-147-5.

Kontos, G., Kutsikos, K., (2012) “Α Service Classification Framework for Value Co-Creation in IT Outsourcing Services”. In M. De Marco, D. Te'eni, V. Albano, S. Za (Eds.): "Information Systems: Crossroads for Organization, Management, Accounting and Engineering", Springer, pp. 3-10, ISBN: 978-3-7908-2788-0.

Kontos, G., Kutsikos, K., (2012) “Enabling Business Interoperability: A Service Co-Creation Viewpoint”. In R. Poler, G. Doumeingts, B. Katzy, R. Chalmeta (Eds.): "Enterprise Interoperability V Shaping Enterprise Interoperability in the Future Internet", Springer, pp. 191-201, ISBN: 978-1-4471-2818-2.

 

 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 

Kutsikos,  K.  and  Kontos, G.  (2011)  “A  Systems-based Complexity Management  Framework  for Collaborative  e-Government  Services”,  International Journal of Applied Systemic  Studies, Vol. 4 (1/2) DOI:10.1504/IJASS.2011.042200 (ISSN: 1751-0589, index: Compendex Engineering Information).

Kutsikos,  K.  and  Kontos, G.  (2013)  “Business Opportunity Identification through dynamic information management in collaborative business ventures”, Procedia Social and Behaviorial Sciences, Vol. 73 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.098 (ISSN: 1877-0428, index: Conference Proceedings Citation Index).

 

 

 

Κεφαλαία βιβλίων

 

Παύλος Αρβανίτης, Ανδρέας Παπαθεοδώρου: Η τουριστική ταυτότητα της περιοχής της Θεσσαλίας μέσα από τη βελτίωση της χρήσης του αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου Βόλου Μarketing και Branding Tόπου: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα. Αλέξιος Δέφνερ και Νικόλας Καραχάλης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. 2012 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, ISBN: 978-960-9439-14-5

Arvanitis, P., Zenelis, P.        Aviation and Tourism in Africa Travel and Tourism Graham, A., Papatheodorou, A. and Forsyth, P. (ed) 2008  published by Ashgate  ISBN: 978-1-4094-0232-9

Μέλος της συγγραφικής – επιστημονικής ομάδας “Monitoring Sustainable Tourism in the Mediterranean  Monitoring Sustainable Tourism in the Mediterranean - Mediterranean Observatory for Sustainable Tourism 2007”

 

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

           

Τσάρτας, Π., Σταυρινούδης, Θ., Ζαγκότση, Σ., Κυριακάκη, Α. και Βασιλείου, Μ. (2010), Οδηγός αντιμετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων: Τουρισμός και Περιβάλλον, Αθήνα: WWF Hellas.

ΕΤΕΜ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τσάρτας, Π., CSF, (2011). Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα: Δέσμη 10 Μελετών

Βασιλείου, Μ., (2009), Μελέτη για τον προσδιορισμό της Φέρουσας του Τουρισμού στη Νήσο Κω. (ΕΤΕΜ- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου)  

Βασιλείου, Μ., (2009), Η σημασία του Τουρισμού για την ελληνική οικονομία / κοινωνία & προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη (ΕΤΕΜ-ΣΕΤΕ)       

Βασιλείου, Μ., (2008), Καταστατική μελέτη του Αθηναϊκού Τουρισμού – από την προ ολυμπιακή στη μετά- ολυμπιακή περίοδο: Η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων και η υφιστάμενη κατάσταση, οι στρατηγικές προτεραιότητες, οι προοπτικές, οι προκλήσεις και οι επόμενες δράσεις για την πενταετία 2008-2012 (ΕΤΕΜ- ΕΤΟΑ           

Βασιλείου, Μ., (2008), Οδηγός Τουρισμού Υπαίθρου για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΤΕΜ- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  

Βασιλείου, Μ., (2008), Μελέτη για τον Συνεδριακό Τουρισμό- Συνεργασία Πανεπιστημίου Αιγαίου και Minoan International College «Η Β. Ελλάδα ως Περιφερειακός Συνεδριακός Προορισμός: Προβλήματα και Ευκαιρίες».

Βασιλείου, Μ., (2008), Mediterranean Standard for Sustainable Tourism (ME.S.S.T) – Μεσογειακό Πρότυπο για τον Τουρισμό της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, Πρόγραμμα Archimed.

Βασιλείου, Μ., (2007), Μεσογειακό Παρατηρητήριο για τον Βιώσιμο Τουρισμό (MEDOCC), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας OMEDITOUD.

Βασιλείου, Μ., (2007), Ισότητα στις Ένοπλες δυνάμεις- Πρόγραμμα Equal (Παν.Πειραιώς).

Καραγιάννη, Ο., (2013) Ψηφιακή καταγραφή, φωτογράφηση και συγγραφή κειμένων για 9 πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου για τις ανάγκες έκδοσης διαφημιστικού ενημερωτικού φυλλαδίου και χάρτη για λογαριασμό του Δήμου Άνδρου και σε συνεργασία με τη χαρτογραφική και εκδοτική εταιρεία ΑΝΑΒΑΣΗ

Καραγιάννη, Ο., (2012-σήμερα) συμμετοχή στην ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης στην υποομάδα «Κρίση» με διενέργεια συνεντεύξεων κατοίκων ή πρώην κατοίκων της περιοχής Κυψέλης

Καραγιάννη, Ο., (2012), Συμμετοχή στη διενέργεια συνεντεύξεων και παροχή δευτερογενών δεδομένων για τις ανάγκες έρευνας για τη διάσταση του φύλου στην τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες, έρευνα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Καραγιάννη, Ο., (2007), Βιώσιμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα : ιστορικά και αντιληπτικά πλαίσια & λειτουργικές προσεγγίσεις, αδημοσίευτη μονογραφία σχετικά με ερευνητικό πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, σελ. 85, συμπεριλαμβανομένων πινάκων και βιβλιογραφίας.

Καραγιάννη, Ο., Σπιλάνης Ι., (2007), Πρόταση για τη μελέτη και ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στις Κυκλάδες, αδημοσίευτη πρόταση που υποβλήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, μετά από τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος του φορέα.

Καραγιάννη, Ο., (2007), Τουρισμός δεύτερης κατοικίας: αξιολόγηση των επιδράσεων του φαινομένου στην τοπική βιωσιμότητα, στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, Πρόταση διδακτορικής διατριβής, στα πλαίσια παρουσίασης της 1ης προόδου της διατριβής, σελ. 24, συμπεριλαμβανομένων πινάκων και βιβλιογραφίας

Καραγιάννη, Ο., (2005), ʼΝέαʼ τουριστικά προϊόντα : Κοινωνική έρευνα απόψεων και αντιλήψεων στην Άνδρο, Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διοίκησης Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γλύπτου, Κ., (2011 – 2014), GreTIA: Green Transport in Insular Areas (http://gretia.aegean.gr/). Διεθνές Δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, MIT, University of California Santa Barbara, University of East Anglia).Συν-Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ & E.U., NSRF 2007-2013.

Γλύπτου, Κ., (2011 – 2014), Sagittarius: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural values, deliver the experience (http://www.see-tcp-project-sagittarius.eu/index.php/en/). Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού. Συμμετοχή στο Έργο Sagittarius. Χρηματοδότηση από το South East Europe Transnational Collaboration Programme (E.U.)

Γλύπτου, Κ., (2010 – 2011), Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της δομής και της λειτουργίας ενός εθνικού οργανισμού τουρισμού. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού (ΕΤΕΜ), Χρηματοδότηση: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Γλύπτου, Κ., (2010 – 2011), Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού (ΕΤΕΜ). Χρηματοδότηση: CSF A.E.

Γλύπτου, Κ., (2009 – 2010), Προφίλ της Αειφόρου Ανάπτυξης σε Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισμούς- Μεθοδολογία αξιολόγησης της Τουριστικής Δραστηριότητας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τοπικής & Νησιωτικής Ανάπτυξης. Χρηματοδότηση: UNEP-MAP, Blue Plan.

 

 

 

Εισηγήσεις σε συνέδρια και διαλέξεις

 

Καραγιάννη, Ο., (2013) 4 ωριαίες διαλέξεις και 5 ώρες άσκησης στο πεδίο, στα πλαίσια προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων για την άσκηση του επαγγέλματος του οικοσυνοδού στην Άνδρο, σεμινάριο που διοργανώθηκε από το ΚΕΚ Γεννηματάς και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Καραγιάννη, Ο., (2013) Λιθόκτιστες οδοί & μονοπάτια της Άνδρου : Ιστορικά ίχνη, διαδρομές στη βιοποικιλότητα και το τοπίο, διαχρονικοί κοινωνικοί πόροι, παρουσίαση σε ημερίδα για το τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Άνδρου, Δημοτικό Θέατρο Άνδρου, Αύγουστος 2013, Ελληνική Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων.

Καραγιάννη, Ο., (2012) Μονοπάτια της Άνδρου : χρήσεις, χρήστες &  κοινωνική διαχείριση στην Άνδρο την τελευταία 10ετία – Προοπτικές, εισήγηση σε ημερίδα με τίτλο «Λιθόκτιστες οδοί & μονοπάτια της Άνδρου: από την εξιστόρηση του παρελθόντος στη σύγχρονη χρήση τους-Τουρισμός & Δασοπυροστασία», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου, Άνδρος, Μάιος 2012

Καραγιάννη, Ο., (2010), Το φαινόμενο «δεύτερη κατοικία» στο πλαίσιο μελέτης του τουρισμού: βιβλιογραφία & σύγχρονα ζητήματα & τάσεις σε ελληνική και διεθνή πραγματικότητα, παρουσίαση-διάλεξη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμός, Πολιτική και Διοίκηση του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος, Μάιος 2010

Καραγιάννη, Ο., (2009) Tourism and environment: Pressures of tourism related construction activity on the natural environment of host areas-Attempting a survey in Cyclades (in collaboration with Spilanis G.), 4th International Scientific Conference “Planning for the future, Learning from the Past”, University of the Aegean, 3-5 April 2009, Rhodes –Greece, p.10

Καραγιάννη, Ο., (2008), Νησιωτικά τοπία και τουριστική δραστηριότητα : επισημάνσεις και προβληματισμοί για τον Κυκλαδικό χώρο, εισήγηση σε εκπαιδευτικούς της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης από τα νησιά Σύρο, Άνδρο, Κέα, Κύθνο, στα πλαίσια Προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Τουρισμός και Τοπία μέσα από την τέχνη του documenter», συνεργασία Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Κυκλάδων, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Σύρος

Καραγιάννη, Ο., (2006), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : οι δυνατότητες στην Άνδρο, εισήγηση σε μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης στην Άνδρο, στα πλαίσια ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού

Κατσοριδάς, Δ., (2008), Η εργατική παρουσία στον Μάη του ’68: 40 χρόνια μετά - τι ισχύει σήμερα; Εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης Γιαννιτσών σε συνεργασία με το τοπικό Εργατικό Κέντρο και τη Β΄ ΕΛΜΕ Πέλλας, στα Γιαννιτσά, αφιερωμένη στα «40 χρόνια από τον Μάη του 1968».

Κατσοριδάς, Δ., (2008), Εισήγηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε το περιοδικό Αναιρέσεις, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Σύγχρονος εργασιακός Μεσαίωνας και εργατικός συνδικαλισμός».

Κατσοριδάς, Δ., (2009), Εργασιακή επισφάλεια και νεολαία. Εισήγηση στο Στέκι Μεταναστών, στην Αθήνα.

Κατσοριδάς, Δ., (2009), Εισήγηση στην εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων, με θέμα: «Τα γεγονότα του Μάη 1936 στη Θεσσαλονίκη».

Κατσοριδάς, Δ., Λεχουρίτη, Γ., (2010), Οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας. Εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσαν τα Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής του συλλόγου «Εγκέφαλος», στην Αθήνα, με θέμα: «Εργασία – Ανεργία και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις». 

Κατσοριδάς, Δ., (2010), Οργάνωση και συνδικαλισμός στις Προβληματικές επιχειρήσεις του 1980. Εισήγηση σε συζήτηση που διοργάνωσε ο Όμιλος για την Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας (ΟΜΙΚ), στην Αθήνα.

Κατσοριδάς, Δ., (2011), Η απώλεια της εργασίας ως μορφή θρήνου. Εισήγηση σε Επιστημονικό Συνέδριο, που διοργάνωσε το ΤΕΙ Μεσολογγίου (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας), με γενικό τίτλο: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα μετά την εκδήλωση της κρίσης».

Κατσοριδάς, Δ., (2011), Το απεργιακό κίνημα στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα. Εισήγηση σε διημερίδα που διοργάνωσε ο Όμιλος για την Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας (ΟΜΙΚ), στην Αθήνα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα: «Η ιστορία της μισθωτής εργασίας και του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα: διερευνώντας μαρξιστικές οπτικές στην εποχή μας».

Κατσοριδάς, Δ., Λεχουρίτη, Γ., (2012), Ανεργία, Δίκτυα Αλληλεγγύης και Ομάδες Εμψύχωσης Εργαζομένων και Ανέργων. Εισήγηση σε εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λειβαδιάς.

Κατσοριδάς, Δ., (2012), Φεντερασιόν και Μάης του ’36: Δύο βασικοί ιστορικοί σταθμοί της πόλης της Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα για ένα νέο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα. Εισήγηση, η οποία έγινε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που οργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με γενικό τίτλο: «Μια πόλη σε μετάβαση».

 

 

 

Άλλες επιστημονικές εργασίες

 

Charamis, E., Rogdaki, E., Tabouratzi E., Gasteratos I., The adoption of IFRS will soon be compulsory for all companies, required to report/issue financial statements – How will the implementation of this common “accounting language” affect the transparency in financial statements?

Κυριακόγκωνας, Π., Μπεκιάρης, Μ., Ρουμελιώτης, Μ. Εύρος ελέγχου, κώδικες δεοντολογίας και απάτη. Τιμητικός Τόμος Δημητρίου Παπαδόπουλου. (Προς δημοσίευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Ρουμελιώτης, Μ., Κυριακόγκωνας, Π. Η επιχειρηματική δράση δεν αποσκοπεί μόνο στό κέρδος. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ένθετο τού Έθνους, Απρ. 2009).

Σιγάλα, Μ., Χρήστου, Ε., Βαρουχάκη, Τ. & Τσιακάλη,. Κ. (2008). Επίδραση, αξιοποίηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου (Web 2.0) για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό επιχειρησιακών λειτουργιών και στρατηγικών: εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο και στα Μ.Μ.Ε. Αθήνα, Ελλάδα, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ)

Σιγάλα, Μ., Χρήστου, Ε., Κασσιανίδης, Π. & Τσιακάλη,. Κ. (2008). Ηλεκτρονικά Συστήματα Μάρκετινγκ Οίνου & Οινοτουρισμού: Βέλτιστες Πρακτικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές. Αθήνα, Ελλάδα, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ)

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία