Άλλες Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη

 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ιδρύματος και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και έξι Παραρτήματα (Παράρτημα Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου). Η δομή της ακολουθεί τη δομή του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητές της οργανώνονται σε δύο επίπεδα: Επίπεδο Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία) και Επίπεδο Τμημάτων (Παραρτήματα). Παρά τη γεωγραφική αυτή διασπορά, αποτελεί μια ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, επεξεργασίας υλικού, στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Η συλλογή του Παραρτήματος Χίου αποτελείται από περίπου 31.000 τόμους βιβλίων και 97 συνδρομές ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. Στις βασικές αυτές κατηγορίες προστίθενται:

 • η συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού
 • οι εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
 • οι διπλωματικές / μεταπτυχιακές εργασίες  και
 • οι διδακτορικές διατριβές

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει το υλικό της βασιζόμενη σε διεθνή καθιερωμένα πρότυπα όπως: Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey DDC, Αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογογράφησης AACR2 και  θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, υποστηριζόμενη από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα  βιβλιοθήκης  «Advance».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Δανεισμός
 • Εσωτερικός Διαδανεισμός
 • Παραγγελία Άρθρων
 • Ενημέρωση χρηστών

Το Παράρτημά Χίου συστεγάζεται με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Μιχάλειο κτίριο και αποτελείται από τρεις (3) ορόφους.

 • Ισόγειο: χώρος εξυπηρέτησης χρηστών και παροχής υπηρεσιών (βιβλιογραφική αναζήτηση, δανεισμός και επιστροφή βιβλίων, εκθετήρια με τρέχοντα περιοδικά και εφημερίδες, φωτοτυπικά μηχανήματα για τους χρήστες).
 • Πρώτος όροφος:  αναγνωστήριο, πληροφοριακό υλικό, εκδόσεις ΕΣΥΕ, εργασίες φοιτητών, μέρος συλλογής των βιβλίων.
 • Υπόγειο: κύριος όγκος του υλικού, αρχείο με παλιά τεύχη ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της έχουν όλα τα μέλη – κάτοχοι της κάρτας βιβλιοθήκης σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό. Λειτουργεί καθημερινά από 7.30 έως 15.30 και με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους αποφασίζεται η παράταση του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού και το διαθέσιμο προσωπικό.

Επιπλέον στα πλαίσια του «Τριγώνου Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών» η Βιβλιοθήκη μας συνεργάζεται με το Ευγενίδειο Ίδρυμα καθώς και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη.

 

 

 

Συμβουλευτικός σταθμός ψυχολογικής υποστήριξης

 

Ο φοιτητικός πληθυσμός διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η μετεφηβική αστάθεια, η διαμόρφωση της ταυτότητας αλλά και από την πρώτη προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από την οικογένεια. Οι σπουδαστές αγωνιούν να μεταβούν στην ενήλικη κατάσταση, ενώ η κοινωνία, τους αντιμετωπίζει ως επιτυχόντες και ώριμους να αναλάβουν νέους ρόλους. Οι κύριοι προβληματισμοί που τους διακατέχουν είναι αναπτυξιακοί και ακαδημαϊκοί ενώ ειδικά σήμερα βάλλονται από το άγχος της επικείμενης ανεργίας και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Πιθανές συνέπειες των παραπάνω δυσκολιών είναι το αυξημένο άγχος και η καταθλιπτική συμπτωματολογία, η αρνητική αυτοεικόνα, τα προβλήματα στις σχέσεις και τελικά η εγκατάλειψη σπουδών.


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση του φοιτητή προσανατολίστηκε στη δημιουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχολογικής Υποστήριξης ξεκίνησε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2013-14) και σκοπός του είναι η καλή προσαρμογή των φοιτητών στη νέα ζωή, η διατήρηση/αποκατάσταση της ψυχικής ευεξίας και η αποφοίτηση σε εύλογο χρονικό διάστημα.


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός παρεμβαίνει σε δυο επίπεδα πρόληψης, πρωτοβάθμια (πρώτη πρόσβαση), δευτεροβάθμια (πρώιμη παρέμβαση-συμβουλευτική). Βασική αρχή είναι οι ψυχοκοινωνικές δράσεις στην κοινότητα και η σύνδεση των φοιτητών με την ευρύτερη κοινωνία ώστε να εξαλειφθεί ο ατομικισμός. Ακόμα επιδιώκει την έγκαιρη παραπομπή του σπουδαστή σε εξειδικευμένα κέντρα ψυχικής υγείας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.


Ο Σταθμός παρέχει ατομική συμβουλευτική, που αφορά κυρίως βραχείες ευέλικτες παρεμβάσεις και στοχεύει στην κατανόηση των δυσλειτουργικών μηχανισμών του φοιτητή και στην ενδυνάμωσή του ώστε να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που παρουσιάζονται. Στόχος της ατομικής παρέμβασης είναι ακόμα η ψυχοεκπαίδευση, που οδηγεί στην αυτοβοήθεια. Η ομαδική συμβουλευτική που επίσης προσφέρεται λειτουργεί προληπτικά (επικοινωνία, διαχείριση άγχους εξετάσεων) αλλά και παρεμβατικά (αυτοοργάνωση, αυτοαποτελεσματικότητα). Μέσα από την ταύτιση στις ομάδες συνομηλίκων επιτυγχάνεται μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση.


Συνοψίζοντας, πολύπλευρα οφέλη αναμένονται από τη συμβουλευτική των φοιτητών μέσω των δράσεων του Συμβουλευτικού Σταθμού, τα οποία σκοπεύεται να καταγραφούν μέσα από μετρήσεις. Στον τομέα της ψυχοσωματικής υγείας προβλέπεται μακροπρόθεσμα αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των φοιτητών, μείωση της χρήσης ουσιών και της εμπλοκής σε παραβατικές πράξεις, ενώ σε εκπαιδευτικό επίπεδο αναμένεται μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών, φυσιολογική διάρκεια σπουδών και ικανοποίηση από αυτές.

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία