Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013

Βιβλία /Μονογραφίες  ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (9)

 

Καθηγητές  (4)

 

Αγγελής, Β. Δημάκη, Κ. (2012). Στατιστική, Τόμος Β’ Παλινδρόμηση, Ανάλυση Διακύμανσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. (υπό έκδοση).

Αγγελής, Β. Δημάκη, Κ. (2012). Εφαρμοσμένη Μη Παραμετρική Στατιστική Συμπερασματολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. (υπό έκδοση).

Λαγός Δ. Κιτρίνου Ε. (2012)  Kατάρτιση και ανάλυση δεικτών στον τουρισμό, στο πλαίσιο  του εξ αποστάσεως σεμιναριακού προγράμματος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 51, Χίος.

Κιτρίνου Ε. Λαγός Δ. (2012)  Μέθοδοι έρευνας στον τουρισμό, στο πλαίσιο  του εξ’ αποστάσεως σεμιναριακού προγράμματος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 49, Χίος.

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές   (3)

 

Σάμιτας A. και Ανδρικόπουλος A. (2013). Η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της μικρής επιχείρησης στην Ελληνική περιφέρεια, σε περίοδο κρίσης», σημειώσεις για τη διδασκαλία σε σεμινάρια, απευθυνόμενα στο γενικό πληθυσμό των νησιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου «Στήριξη και ανάδειξη πολυνησιωτικών ΑΕΙ».

Σάμιτας Α. και Ανδρικόπουλος Α. (2012) Χρηματοπιστωτικό σύστημα και οικονομική κρίση. σημειώσεις για διδασκαλία σε σεμινάρια, απευθυνόμενα στο γενικό πληθυσμό των νησιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4 του έργου «Στήριξη και ανάδειξη πολυνησιωτικών ΑΕΙ».

Sigala, M., Christou, E. & Gretzel, U. (2012). Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: theory, practice and cases. Ashgate Publishers. ISBN 978-1-4094-2091-0.

 

 

Επίκουροι Καθηγητές (1)

 

Μαύρη Μ., (2013). Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Προπομπός

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80  (1)

 

Κακούρης, Α., (2013). Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, 904 σελ., εκδόσεις Προπομπός

 

 

 

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (45)

 

Καθηγητές   (6)

 

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K. (2013). A country’s process of developemnt as described by a butterfly catastrophe model. The case of European South. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 6(2), pp.25-45.

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K. (2013). A country’s process of developemnt as described by a cusp catastrophe model. The case of Eastern European and Baltic countries, Contributions in Economics, Springer. (To Appear).

Tsoka, I., Angelis, V., and Dimaki, K. (2013). A comparison of the factors affecting the Image of a tourism destination from the demand and the supply side. Tourismos: an international multidisciplinary journal of tourism. (submitted).

Angelis, V. and Dimaki, K. (2013) A Bank’s Basic Image as described by a Cusp Catastrophe Model (submitted).

D. Lagos (2012), “Local governance and local authorities on urban tourism development in Greece”. SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT AND CULTURAL HERITAGE. Vol. 1, pp 51-60.

Tsartas, P., and Lagos, D. (2013). Critical Evaluation of the Greek Tourism Policy. European Socio-Economic Integration, Innovation, Technology, and Knowledge Management, Springer. (28), pp.203-221.

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές  (22)

 

Vaxevanou A.Z., Konstantopoulos N. and Sakas D.P. (2012). Outsourcing in the Field of Information Technology in Maritime Companies. Key Engineering Materials, vol. 495, pp. 155-158.

Vaxevanou A.Z., Konstantopoulos N. and Sakas D.P. (2012). Outsourcing or “In sourcing” in the High Technology Systems Sector in a Maritime Company. Key Engineering Materials, vol. 495, pp. 163-166.

Triantafyllopoulos Y., Konstantopoulos N. and Sakas D.P. (2012). The Performance Management after Mergers and Acquisitions in High Technology Manufacturing Business. Key Engineering Materials, vol. 495, pp. 171 – 175.

Triantafyllopoulos Y., Konstantopoulos N. and Sakas D.P. (2012). The Role of Leadership in High Tech Manufacturing Companies in a Changing Environment. Key Engineering Materials, vol. 495, pp. 176 -180.

Garri, M. & Konstantopoulos, N. (2013). “The management of internationalization: structural modifications and inter-organizational significance”. Economics and Management: Current Issues and Perspectives Journal, vol. 29 (1), pp 126-131.

Garri, M., Konstantopoulos N. (2013). Market Information Acquisition: A Prerequisite for Successful Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, vol. 73, pp. 643-651.

Garri, M., Konstantopoulos N. & Bekiaris, M. (2013). Corporate Strategy, Corporate Culture and Customer Information. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, vol. 73, pp. 669–677.

Samitas and I. Tsakalos (2013) “How Can a Small Country Affect the European Economy? The Greek Contagion Phenomenon”, Journal of  International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 25, pp. 18-32.

Mouratidis Κ., Kenourgios D., Samitas A. and Vougas D. (2013), "Evaluating Currency Crises: A Multivariate Markov Regime Switching Approach", The Manchester School , vol.81(1), pp.33-57.

Samitas A., Asteriou D. and Kenourgios D. (2013), "The London 2012 Olympic Games Announcement Effect on London Stock Exchange”, Journal of Economic Studies, vol.40(2), pp. 203-221.

Sigala, M. & Marinidis, D. (2012). Web Map Services in Tourism: A Framework Exploring The Organisational Transformations and Implications on Business Operations and Models. International Journal of Business Information Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 415-434

Sigala, M. (2012). Investigating the role and impact of geovisualisation and geocollaborative portals on collaborative e-learning in tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, Vol. 11, pp. 50 - 66

Sigala, M. (2012). Social networks and customer involvement in New Service Development (NSD): the case of www.mystarbucksidea.com. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 7, pp. 966 - 990

Sigala, M. & Marinidis, D. (2012). e-Democracy and web 2.0: a framework enabling DMOs to engage stakeholders in collaborative destination management. Tourism Analysis, Vol. 17, Iss. 2, pp. 105 – 120

Sigala, M. (2012). The impact of geocollaborative portals on group decision making for trip planning. European Journal of Information Systems, Vol. 21, N. 4, pp. 404 – 426

Sigala, M. (2012). Investigating the role and impact of geovisualisation and geocollaborative portals on collaborative e-learning in tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, Vol. 11, pp. 50 - 66

Sigala, M. (2012). Exploiting web 2.0 for New Service Development: findings and implications from the Greek tourism industry. International Journal of Tourism Research, Vol. 14, pp. 551 - 566

Sigala, M. (2012). Social media and crisis management in tourism: applications and implications for research. Information Technology and Tourism, Vol. 13, No. 4, pp. 269 - 283

Sigala, M. (2013). Using and measuring the impacts of geovisualisation on tourism education: the case of teaching a service management course. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, Vol. 12, pp. 85 – 98

Sigala, M. (2013). A framework for designing and implementing effective online coupons in tourism and hospitality. Journal of Vacation Marketing, Vol. 19, No. 2, pp. 165 - 180

Sigala, M. (2013). Examining the adoption of Destination Management Systems: an Inter-Organizational Information Systems approach. Management Decision, Vol. 51, No. 5, pp. 1011 – 1036

Seremetis, D. - Pappas, A. (2013). Government bond yield spreads determination: a matter of fundamentals or market overreaction? Evidence from over-borrowed European countries. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention (5), Vol. 10 (3), σελ. 342–358

 

 

Επίκουροι Καθηγητές   (15)

 

Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A., Triantafyllou, A. (2013). Internet disclosure and corporate performance: a case study of the international shipping industry. Transportation Research Part A (Impact factor: 2,725) 47, 141-152.

Andrikopoulos, A. (2013a). Financial economics: an essay on objects and methods of inquiry. Cambridge Journal of Economics (Impact factor: 0,951) 37, 35-55.

Andrikopoulos, A. (2013b). On the quadratic approximation to the value of american options: an alternative. IUP Journal of Financial Risk Management 10, 39-49.

Andrikopoulos, A., Kriklani, N. (2012). On the financial determinants of environmental reporting: the case of Denmark. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 20 (Impact Factor 1,69), 55-64.

Andrikopoulos, A. (2012a). Realism in quantitative finance: a note. Quantitative Finance 12, 847-848.

Mavri, M., (2013).  Classifying Greek banks, based on  Bank Ranking Index (BRI), Benchmarking: An International Journal,  20(5), pp. 607-624

Andrikopoulos, A. (2012b). The capital structure choice and the consumption tax. European Research Studies Journal 15, 3-22.

Vidalis M., Koukoumialos S. and Geranios M., “Performance Evaluation of a Merge System: A Distribution Centre with Multiple Random Suppliers”, Computers and Industrial Engineering (accepted)

Vidalis M. and Vrysagotis V.and Varlas G., “Performance evaluation of a two echelon supply chain with stochastic demand, lost sales and Coxian 2-phase replenishment times”, International Transactions in Operational Research, (accepted)

Vidalis M., Koukoumialos S., Dio D.D and Varlas G.,  “Performance evaluation of a merge supply system with a Distribution Centre, two reliable suppliers, one buffer and Erlang lead times”, International Journal of Business Science & Applied Management, Vol. 7 issue 3, pp. 42-55, 2013.

Gotsias, A. and Tompkins, J. (2013), “The Corporate Governance Game: The Case of the United States”, Journal of Financial Education, v.38, no. 3/4 (Fall/Winter). (Accepted paper).

Garri, M., N. Kontstantopoulos, M.Bekiaris, (2013). Corporate strategy, corporate culture, and customer information. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 73 pp. 669-677.

Bekiaris, M., T. Efthymiou and A. Koutoupis, (2013). Economic crisis impact on corporate governance and internal audit: the case of Greece. Corporate Ownership and Control Journal, vol 11, issue 1 pp. 65-74.

Stavrinoudis, Th. And El Chanoun, C. (2013), “Human resources involvement in adapting Total Quality Management: the case of 4 and 5 star city hotels in Athens”. Journal of Travel and Tourism Research, (forthcoming).

Stavrinoudis, Th., Tsartas, P. and Chatzidakis, G. (2012), “Studying the major supply factors and business choices that affect the growth rate of wine tourism in Greece”. Current Issues in Tourism, 15 (7): 627-647.

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80   (2)

 

Salamoura, Maria, Chaniotakis, Ioannis and Lymperopoulos, Constantine (2012), “Enhancing airline passengers’ satisfaction through service quality: the importance of the “human factor”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism [under review].

Thanos, G.A., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Kakouris, A.P., Koulis, A. and Thanos, A.G. (2012). Residence site selection in urban and rural areas in Greece: a multiple-criteria decision analysis approach, Int. J. Applied Management Science, Vol. 4 No.1, pp. 36 – 51

 

 

 

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (1)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές   (1)

 

Gretzel, U. Sigala, M. & Christou, E. (2012). Social Media Change the Name of the Game in the Tourism and Hospitality Industries. The European Financial Review Oct/Nov 2012. pp. 11 – 14 http://www.europeanfinancialreview.com/?p=5648

 

 

 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (85)

 

Καθηγητές   (21)

 

Angelis, V. and Dimaki, K. (2012). A Bank’s Attractiveness as described by a Cusp Catastrophe Model, EURO XXV: 25th  European Conference on Operational Research, 8-11 July, Vilnius, Lithuania.

Gaki, E., Angelis, V., Dimaki, K. and Koufodontis, N. I.  (2012). Economic Crisis and Regional Disparities, 52nd European Conference of Regional Science Association International: ERSA 2012 Congress: Regions in Motion - Breaking the Path, 21-25 August, Bratislava, Slovakia.

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K. (2012). Τhe role of environment in a region’s sustainable development as described by a Butterfly Catastrophe Model, 52nd European Conference of Regional Science Association International: ERSA 2012 Congress: Regions in Motion - Breaking the Path, 21-25 August, Bratislava, Slovakia.

Konstantelou, A. and Angelis, V. (2012). The first Summer School of Youth Entrepreneurship organized by the University of the Aegean: Planning, Implementation, Evaluation. East West 2012 Congress and Exhibition, 1-4 September, Nicosia, Cyprus.

Angelis, V., Dimaki, K. and Gaki, E. (2012). Region’s Attractiveness and spatial discontinuity, 2nd RETI/ENIT Conference: “Islands and Sustainability: Identities, Development, Management and planning”, 19-21 October, Mytilene, Lesvos.

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K. (2013). A country’s attractiveness  as described by a cusp catastrophe model. The case of Eastern European and Baltic countries, 5th International Conference. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, Istanbul, Turkey, 9-12 May (Book of Abstracts).

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K. (2013). The Process of Development of the European South as Described by a Cusp and a Butterfly Catastrophe Model, European Regional Science Association 2013 Congress: Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, 27-31 August, Palermo, Italy.

Γάκη, Ε., Αγγελής, Β., Δημάκη, Κ. και Κουφοδόντης, Ν.Ι (2012). Οικονομική Κρίση και Διαφοροποιήσεις στην Απασχόληση, Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), 10ο  Εθνικό Συνέδριο «Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής», 1-2 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.

Αγγελής, Β., Αγγελής-Δημάκης, Θ. Και Δημάκη, Κ. (2012). Ο ρόλος του περιβάλλοντος στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), 10ο  Εθνικό Συνέδριο «Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής», 1-2 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.

Gaki E., D. G. Lagos, S. Kostopoulou (2013), Regional Inequalities in Greek Tourism Development” 53nd Congreess ERSA, 27-31 August, Palermo, Italy. “Regional Intergration: Europe, the Mediterranean and the World economy”. Paper No: 729, (Proceedings on USB).Balomenou, Ch., M. Maliari, D. Lagos, (2012), “Interaction between bank branches, local entrepreneurship and development on rural and suburban areas Regional Unity of Serres”. 52nd Congreess ERSA, “Regions in Motion: Breaking the Path”, Bratislava, Slovakia, 21-25/09/2012. Paper No: 248, (Proceedings on USB).

Lagos, D., E. Parisi (2012), "Research of the tourist satisfaction of Kefallonia Island". International conference «2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management», 31 May - 3 June 2012, Corfu, Greece (Proceedings on CD-ROM). 

Parisi E. & D. G. Lagos (2013), “The Evaluation of the Factors of Tourist Satisfaction in the Islands”. 5th International Scientific Conference “Tourism Trends & Advances in the 21st Century”. May 30 – June 2, 2013. Rhodes Island, Greece  Organized by the Interdepartmental Graduate Program in “Tourism Planing, Management and Policy”, University of the Aegean.

Kontis A.,C.  Lymperopoulos  & D. G. Lagos (2013), “Decision Factors for the Evaluation of the Tourist Marketing Channels for Attica’s 5* and 4* Hotels”. 5th International Scientific Conference “Tourism Trends & Advances in the 21st Century”. May 30 – June 2, 2013. Rhodes Island, Greece  Organized by the Interdepartmental Graduate Program in “Tourism Planing, Management and Policy”, University of the Aegean.

Parpairis D., E. Michalena & D. G. Lagos (2013),Endogenous Local Development through Good Renewable Energy Governance: Case Studies from the Tourism Sector”. 5th International Scientific Conference “Tourism Trends & Advances in the 21st Century”. May 30 – June 2, 2013. Rhodes Island, Greece  Organized by the Interdepartmental Graduate Program in “Tourism Planing, Management and Policy”, University of the Aegean.

Glyptou, A. Papatheodorou, D. Lagos,, I. Spilanis (2013), “Modelling & Forecasting Greek Tourism Sustainability”. 5th International Scientific Conference “Tourism Trends & Advances in the 21st Century”. May 30 – June 2, 2013. Rhodes Island, Greece  Organized by the Interdepartmental Graduate Program in “Tourism Planing, Management and Policy”, University of the Aegean.

Λαγός Δ.,  Π. Πουλάκη (2013), «Η συμβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση της Χίου”. Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάτρα 14-15/06/2013)..

Καρούλια Στ., Ε. Γάκκη, Δ. Λαγός  (2013), « Η επίδραση  της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τουρισμό: μια συγκριτική μελέτη». Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάτρα 14-15/06/2013).

Λαγός Δ. (2012), «Στρατηγική διαχείρισης των κρίσεων στον  ελληνικό τουρισμό». Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη 1-2/06/2012.

Vasileiou M., Tsartas P. and Stogiannidou M. (2013). Wellness Tourism: Incorporating Special Interest Tourism in the Greek Tourism Market. In: University of the Aegean: 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”. Rhodes, 30/5–02/6.

Tsilimpokos K., Spilanis I. and Tsartas P. (2013). Economic, Environmental and Social Performance of Hotel Enterprises. The case of Lesvos Island, Greece. In: University of the Aegean: 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”. Rhodes, 30/5–02/6.

Skoultsos S. and Tsartas P. (2013). Music as Tourist Motive and Groups of Attendees among Festival Audiences. The case of Three Major Music Festivals in Greece. In: University of the Aegean: 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”. Rhodes, 30/5–02/6.

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές   (35)

 

Konstantopoulos N., Samitas A., Kinias I.,(2013) “The Public Policy in Photovoltaic Energy at the Age of the Greek Financial Crisis”, European Economics & Finance Society (EEFS 2013), June 2013, Berlin, Germany.

Kinias I., Konstantopoulos N. (2012)“A Quantitative Approach of the Entrepreneurial Environment in the Greek Renewable Industry”, Conference of Business & Economic Society International (B&ESI 2011), Book of Abstracts pp.44, July 2012, Split, Croatia.

Garri, M. & Konstantopoulos, N. (2012) – “The administrative and organizational structure of Greek internationalized manufacturing companies” 5th Jonas Pranas Aleksa international scientific conference “Contemporary rural-urban partnership”, Siauliai - Lithuania, 21-22/ 9/ 2012

Garri, M., Konstantopoulos N. (2012) – “Market Information Acquisition: A Prerequisite for Successful Entrepreneurship”, International Conference on Integrated Information, Budapest – Hungary, 30/8 – 3/9/ 2012

Garri, M., Konstantopoulos N. & Bekiaris, M. (2012) – “Corporate Strategy, Corporate Culture and Customer Information”, International Conference on Integrated Information, Budapest - Hungary, 30/8 – 3/9/ 2012

Papatheodorou, A. and Pappas, N. (2013) The Generating Factors of Crises in Tourism and Hospitality: Discussing the Implications of the New Era, 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με ηλεκτρονικά πρακτικά οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Papatheodorou, A., Paravantis, J. A., and Polydoropoulou, A. (2013) Analysis of Public Consultation on Green Transport in Touristic Islands, 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century. Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με ηλεκτρονικά πρακτικά οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Arvanitis, P. and Papatheodorou, A. (2013α) Greek Airports at Crossroads - Past, Present and Future, 17th Annual World Conference of the Air Transport Research Society, Bergamo, Ιταλία.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την Air Transport Research Society σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο του Bergamo.   Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση και η εισήγηση περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Athanasiou, K. and Papatheodorou, A. (2013α) The Educational Tourism Potential Development in Greece: The Economic Impact of Inbound Organized Study Tourism on Hosting Communities; An Applied Research on Inbound E.I.L.C. Erasmus Students, 4th Conference of the International Association for Tourism Economics, Ljubljana, Σλοβενία.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την International Association for Tourism Economics σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο της Ljubljana. Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση και η εισήγηση περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Athanasiou, K. and Papatheodorou, A. (2013β) Inbound Educational Tourism Potential Development in Greece: the case of EILC/Erasmus Students: Opinions and Attitudes of Main Key Stakeholders of Organizing Committees, 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με ηλεκτρονικά πρακτικά οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Efthymiou, M. and Papatheodorou, A. (2013) Travel Behaviour vis-à-vis Intermodality: Greece as a Case Study, 17th Annual World Conference of the Air Transport Research Society.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την Air Transport Research Society σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο του Bergamo.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση και η εισήγηση περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Glyptou, K. and Papatheodorou, A. (2013) Modelling and Forecasting Tourism Sustainability in Insular Destinations, 4th Conference of the International Association for Tourism Economics, Ljubljana, Slovenia.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την International Association for Tourism Economics σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο της Ljubljana. Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση και η εισήγηση περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Glyptou, K., Papatheodorou, A., Lagos, D. and Spilanis, I. (2013) Modelling & Forecasting Greek Tourism Sustainability, 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με ηλεκτρονικά πρακτικά οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Poulaki, I. and Papatheodorou, A. (2013α) Rethinking "Airport Catchment Area": Intermodality for an Air Travel Alternative, 17th Annual World Conference of the Air Transport Research Society. Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανωμένο από την Air Transport Research Society σε συνεργασία τη συγκεκριμένη χρονιά με το Πανεπιστήμιο του Bergamo.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση και η εισήγηση περιλαμβάνεται στα δημοσιευμένα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Poulaki, I. and Papatheodorou, A. (2013β) Transport Systems & Economic Development of the Eastern Aegean Region: Evolutionary patterns in Tourism of the Geographical Pairs Lesvos-Ayvalik & Rhodes-Marmaris, 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century.  Πρόκειται για τακτικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο με ηλεκτρονικά πρακτικά οργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Ρογδάκη Ε., Ζούντα Στ. και Βότση Σπ. (2013) THE IMPORTANCE OF THE BUDGETING AND BUGETARY CONTROL IN THE GREEK HOSPITALITY SECTOR EVIDENCE FROM 5th STARS HOTELS», Παρουσιάστηκε στο 9th ΕΒΕS Conference, Rome,    Sapienza University.

Ρογδάκη Ε., Ταμπουρατζή Ε. και Χαραμή Ε. (2013) «THE COSTING OF BORROWING COSTS ACCORDING TO IAS 23 – AN ISSUE ERRONEOUSLY HANDLED IN OUR COUNTRY.», Ε. Ταμπουρατζή και Ε. Χαραμή. Παρουσιάστηκε στο 10th ΕΒΕS Conference,  Instanbul.

Ρογδάκη Ε., Ταμπουρατζή Ε. και Χαραμή Ε. και Γαστεράτο Ι. (2013) «THE ADOPTION OF IFRS WILL SOON BE COMPULSORY FOR ALL COMPANIES, REQUIRED TO REPORT/ISSUE FINANCIAL STATEMENTS. – HOW WILL THW IMPLEMENTATION OF THIS COMMON “ACCOUNTING LANGUAGE” AFFECT THE TRANSPPARENCY IN FINANCIAL STATEMENTS?», Παρουσιάστηκε στο International  Conference on Applied Business & Economics, Manhattan, New York, 2-4 Οκτωβρίου 2013.

Samitas Α. and Tsakalos Ι., (2013). “Financial Crisis and Contagion: Evidence for the Energy Market”, Proceedings of the 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Paris, France. 

Samitas Α. and Vasiliou Ε., (2013). “Is there any influence of Governance factors on Market Discipline? The case of Greece”, Proceedings of the Multinational Finance Society Conference, Izmir, Turkey.

Samitas Α. and Vasileiou Ε., (2013). "Is there any influence of Governance Factors and Sovereign Debt on Market Discipline? The European Monetary Union’s Case", Proceedings of the Conference on Banking, Finance, Money and Institutions: The Post Crisis Era, University of Surrey, Guildford, United Kingdom.

Samitas Α. and Armenatzoglou Α., (2013). “Regression Tree Model Vs Markov Regime Switching: A Comparison for Electricity Spot Price Modelling and Forecasting”, Proceedings of the 12th Annual European Economics and Finance Society Conference, Berlin, Germany.

Samitas Α. and Tsakalos Ι., (2012).  "Mergers and Acquisitions in Energy Market", Proceedings of the 73rd International Atlantic Economic Conference, Istanbul, Turkey.

Andrikopoulos Α. and Samitas Α., (2012)“Corporate Social Responsibility Reporting in Financial Institutions: Evidence from Euronext”, Proceedings of the 24th Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics, MIT, Cambridge, USA.

Samitas A. and Tsakalos I., (2012) "How a Small Country Can Affect European Economy? The Greek Contagion Phenomenon", Proceedings of the International Economic Conference, Amsterdam, Netherlands.

Lagos, E. & SIGALA, M. (2013). Visitation to Gallipoli: Website language patterns and their effectiveness in forming travelers’ motivation. 6th annual conference on Consumer Behavior in Tourism Symposium (CBTS 2013) "Competitiveness, Innovation and Markets: The Multifaceted Tourists´ Role" organized by the Free University of Bozen/Bolzano, Bruneck/Brunico, Italy, December 4-7, 2013

Sigala, M. (2013). C2C online transactions: the new roles of tourists in innovating and transforming the markets of tourism services. 6th annual conference on Consumer Behavior in Tourism Symposium (CBTS 2013) "Competitiveness, Innovation and Markets: The Multifaceted Tourists´ Role" organized by the Free University of Bozen/Bolzano, Bruneck/Brunico, Italy, December 4-7, 2013

Sigala, M. & Christou, E. (2013). Connectivism and Social Media: a Collaborative Learning Theory and Practices for Developing the New Competencies of Tourism and Hospitality Graduates. Proceedings of the 31st EuroCHRIE 2013 “Cooperative Education and Research for Hospitality and Tourism” organised by the ANGELL Business School Freiburg, Freiburg, Germany, 16 – 19 October, 2013

Sigala, M. (2013). Designing competitive business models for travel intermediaries: an A2A resource exchange approach for creating, influencing and supporting market making mechanisms in the travel sector. The 2013 Naples Forum on Service - "Service Dominant Logic, Network & Systems, Theory & Service science: integrating three perspectives for a new service agenda" hosted and organised by the University of Salerno and The University of Naples "Frederico II", Ischia, Napoli, 18 - 21 June 2013

Nella, A., Christou, E. & SIGALA, M. (2013). Identifying the Positive Effects of the Wine Tourism: Experience on Wine Brands and Behavioral Intentions. 5th Scientific Conference "Tourism trends and advances in the 21st century" organized by the Interdepartmental Graduate Program in Tourism Planning, Administration and Policy and the The Laboratory for Tourism Research & Studies (ETEM), University of the Aegean, Greece, 30 May - 2 June 2013, Rhodes, Greece

Sigala, M. (2013). A model for developing customer engagement in gamification applications in tourism. 5th Scientific Conference "Tourism trends and advances in the 21st century" organized by the Interdepartmental Graduate Program in Tourism Planning, Administration and Policy and the The Laboratory for Tourism Research & Studies (ETEM), University of the Aegean, Greece, 30 May - 2 June 2013, Rhodes, Greece

Sigala, M. (2012). Applications and impacts of gamification in tourism. 5th “Consumer Behavior in Tourism Symposium 2012” (CBTS 2012) “Tourism and Quality of Life Research: Theories, Practices, Applications, and Challenges" organized by the Competence Centre in Tourism Management and Tourism Economics Center (TOMTE) of the Free University of Bozen/Bolzano, Bruneck/Brunico, Italy, December 10-13, 2012

Nella, A., Christou, E., Lymperopoulos, C. & SIGALA, M. (2012). Investigating differences between domestic and international winery visitors in Greece. Proceedings of the 2nd International Conference on “Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management (AHTMMC)” co-organized by the Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Democritus University of Thrace, the Washington State University and the Research Institute for Tourism of the Hellenic Chamber of Hoteliers, 31 May – 3 June, 2012: Corfu, Greece

Sigala, M. (2012). A model of social media exploitation for crisis management in tourism & hospitality. International conference the Athens Tourism Symposium 2012 "International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy", organised by the Laboratory of Research and Tourism Satellite Accounts (LaReTSA) of the University of Patras and Heliotopos Conferences, 15-16 February 2012, Athens, Greece

Sigala, M. (2012). To coupon or not to coupon? a cost - benefit analysis of customers' behaviour impacts for tourism services sold through discount vouchers. International conference the Athens Tourism Symposium 2012 "International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy", organised by the Laboratory of Research and Tourism Satellite Accounts (LaReTSA) of the University of Patras and Heliotopos Conferences, 15-16 February 2012, Athens, Greece

 

 

Επίκουροι Καθηγητές   (19)

 

Andrikopoulos, A. (2013). Finance and truth. 25ο Συνέδριο της Society for the Advancement of Socio-Economics, Μιλάνο, 27/06/2013.

Andrikopoulos, A., Angelidis, T. and Skintzi, V. (2012). Illiquidity, risk and return in G7 stock markets: interdependencies and spillovers. Συνέδριο «Contemporary rural-urban partnership” διοργανωμένο από το Πανεπιστήμιο Σιαουλιάι, Σιαουλιάι (Λιθουανία), 21/09/2012.

Bekiaris, M., Thanasis Efthymiou and A. Koutoupis, (2013). Economic crisis impact on corporate governance and internal audit. IACG. 11th European Academic Conference in Internal Audit & Corporate Governance, Oslo, Norway.

Vidalis M., Vrisagotis V., and Papadopoulos, C., Performance evaluation of a three-echelon supply chain with stochastic demand, lost sales, (S, s) continuous review policies and Coxian 2-phase replenishment times, 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational research, Athens, Greece, 26-28 September 2013.

Vidalis M., Reklitis P. and Vrisagotis V., « Modelling a merge in network of warehouse facilities with two modes of operation: cross docking and traditional warehousing”, 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational research, Athens, Greece, 26-28 September 2013

Vidalis M. and Geranios M. “Modelling a two-stage Supply Chain with (S,s) replenishment policy and exponential lead times: the Vendor Managed Inventory approach”, XI Balkan Conference on Operational Research, 07-12 Beograd, Servia.

Gotsias, A. (2012). Experiments Based Management Science and Organizations. Invited Paper in “The 1st General Conference on Emerging Arts of Research on Management and Administration (GEAR)”, August 11, 2012, Tokyo, Japan

Kutsikos, K. and Kontos, G. (2013) “Business Opportunity Identification Through Dynamic Information Management in Collaborative Business Ventures”, Proceedings of the 2nd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO 2012), Budapest (Hungary), Aug. 2012 (index: ISI Conference Proceedings Citation Index; publisher: Elsevier)

Kutsikos, K. and Kontos, G. (2012) “Enabling Business Interoperability: A Service Co-Creation Viewpoint”. Proceedings of the 6th International Conference on Interoperability for Enterprise Systems and Applications (I-ESA 2012), Universidad Politecnica de Valencia, Valencia (Spain), Mar. 2012 (index: DBLP; publisher: Wiley & Sons)

Mavri, M., Bekiaris, M., (2013). Branch Location in a reconfigured Bank Branch Community, Proceedings of 26th European Conference on Operational Research, pp. 8, July 1-4 2013, Rome, Italy.

Mavri, M, (2012). Designing Innovative Financial Services by using manufacturing procedures. Proceedings of International Conference of the German Operations Research Society, September 4-7, 2012, Hanover, Germany.

Mavri, M., Bekiaris, M., (2012). Using assignment problem in financial products’ design, Proceedings of 25th European Conference on Operational Research, July 8-11 2012, Vilnius, Lithuania.

Tasios, S. and M. Bekiaris, (2012). Auditor’s and financial analyst’s perceptions of financial reporting quality. HFAA. 11th Conference, Athens.

Roumeliotis, M., Kyriakogkonas, P. (2013). Exploring the Interrelations between Codes of Conduct and Financial Performance: Evidence from Greece. EuroMed. 6th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation. Estoril, Portugal, 23-24 Σεπτεμβρίου 2013: EuroMed Press.

Floras, M. and Stavrinoudis, Th. (2013) “Approaching competitive strategies in hospitality: A focus on Human Resource Management practices”, Proceedings of the 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century, May 30 – June 02, University of the Aegean, Rhodes Island, Greece.

Maroudas, L., Silignaki, D., Stavrinoudis, Th. and Theofanidis, F. (2013) “Factors influencing training and development in the Greek hospitality industry: A case study”, Proceedings of the 5th International Scientific Conference Tourism Trends and Advances in the 21st Century, May 30 – June 02, University of the Aegean, Rhodes Island, Greece.

Papathanasiou-Zuhrt, D., Stavrinoudis, Th., Glyptou, K. and Skoultsos, S. (2013) “QR-Rhodes: from the time machine to the QR Code. Play rooms for non- captive audiences in the age of mobile telephony. The approach of the SEE TCP SAGITTARIUS 2011-2014”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 24–27 May, Democritus University of Thrace, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Corfu, Greece.

Stavrinoudis, Th. and Floras, M. (2012) “Enhancing performance through innovative HRM practices and the role of business strategy. Evidence from Greek city hotels”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 24–27 May, Democritus University of Thrace, Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Corfu, Greece.

Στογιαννίδου, Μ, Μαρούδας, Λ., Ανδρουλάκης, Γ.,(2013) «Οι επιδράσεις των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στις γυναικείες ακαδημαϊκές καριέρες», στο 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών: Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το «μνημόνιο¨εποχή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Κομοτηνή.

 

 

Λέκτορες   (4)

 

Καρούλια, Στ., Γάκη, Ε. και Λαγός, Δ (2013), Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον τουρισμό: μια συγκριτική μελέτη, Ελληνική Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR), 11o Εθνικό Συνέδριο, 14.06-15.06, Πάτρα.

Koufodontis, N.I., Salamoura, M. and Gaki, E., (2013), Place branding strategies for specific regions: A response to overcome economic crisis, 5th International Scientific Conference, Tourism Trends and Advances in the 21st Century, 30.05-02.06.2013, Rhodes, Greece

Karoulia, St., Gaki, E., (2013), The impact of economic crisis on Greek regions and the importance of regional resilience, 53rd ERSA 2013 Congress: Regional Integration: Europe, the Mediterranean  and the World, 27 – 31 August 2013, Palermo, Italy

Ζounta S., Leovari G., (2012) “Using budgets for Performance Evaluation, Motivation and Rewarding. Evidence from Greek listed companies”, Eurasian Business Economic Society 2011, Istanbul, Turkey, May 24-27

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80   (6)

 

Varfis, Evaggelos and Salamoura, Maria (2013), “The Role of Social Media Marketing In Tourism Consumer Behaviour: The Case Of Greek Bus Operators (GBOs)”, 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”, May 30th – June 2nd 2013, Island of Rhodes, Greece [Conference Proceedings].

Kyriakaki, A., S. Zagkotsi, & N. Trihas, (2013). «Creating Authentic Gastronomic Experiences for Tourists through Local Agricultural Products: The Greek Breakfast Project». Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”, May 30 – June 2, 2013, University of the Aegean, Rhodes, Greece.

Spentza, E. & A. Kyriakaki, (2013). «The Role of Libraries in the Tourism Development: the case of Koraes Library on Chios Island, Greece». Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”, May 30 – June 2, 2013, University of the Aegean, Rhodes, Greece.

Georgia N. Despotaki, Maria P. Doumi & Marianthi Stogiannidou (2013), “The Theoretical Approach of Contribution of Social Tourism to the Alleviation of Social Inequality Among the Greek Tourists”, 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century”, 30 May - 2 June Rhodes, Greece.

Kakouris, A.P.  and Finos, P.K. (2012)  “The Marketing – Logistics Interface of Customer Service”, 2012 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, July 8-10, 2012, Suzhou, China

Kakouris, A.P., Katarelos, E., and Pantelidis, A. (2013), “Assessment of Efficiency of Greek Airports”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, June 27-30, 2013, Samsun Turkey.

 

 

 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (4)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές (1)

 

Παπαθεοδώρου, Α. και Τσάρτας, Π. (2013) Η Παθολογία του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος και η Προσπάθεια Αναβάθμισής του, Ημερίδα Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα.  Ο Δρ Παπαθεοδώρου παρουσίασε την εισήγησή του ως προσκεκλημένος ομιλητής.  Η εισήγηση περιλαμβάνεται στα υπό δημοσίευση πρακτικά της ημερίδας.

 

 

Επίκουροι Καθηγητές  (1)

 

Ρουμελιώτης, Μ., Δαλάκα, Μ. 2012. Κώδικας δεοντολογίας ξενοδοχειακού επαγγέλματος. 3ο Συνέδριο Δικαίου τού Τουρισμού. Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012. (Πρακτικά προς έκδοση).

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80   (2)

 

Katarelos, E., Kakouris, A.P., Pantelidis, A. and Karantanos, M. (2012). Service Quality Evaluation of Hellenic Airports: The Airline Perspective, 2012 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, May 9-10, 2012, Athens, Greece

Pantelidis, A., Katarelos, E. and Kakouris, A.P. (2012). Efficiency is a sufficient condition of quality. At airports, is it a necessary condition, as well? Workshop "Contribution of Aviation Regional Development", December 15, 2012, Alexandroupolis, Greece (in Greek).

 

 

 

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά  ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013   (23)

 

Καθηγητές (3)

 

Λαγός Δ. (2012) «Πολιτιστικός τουρισμός: Δυνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης στην περιοχή των Δελφών». Εισήγηση στην Ημερίδα του Δήμου Δελφών με θέμα «Τα μουσεία σε ένα κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις.  16-17. 05. 2012

Tsartas P. (2013) «Ο Εναλλακτικός Τουρισμός και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη», Ημερίδα: Τουρισμός που δεν πληγώνει Ελληνικό Δίκτυο «Φίλοι της Φύσης», Αθήνα 09 Μαρτίου 2013.

Tsartas P. (2013) “Greek Tourism: Trends, Perspectives, Educational Needs, Aegean Routes, Izmir – Turkey, 16-17 of May 2013.

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές   (14)

 

Papatheodorou, A. (2013) Risk Management and Airport Dependency: Developing a Synthetic Index, 13th Biennial Conference of the International Academy for the Study of Tourism Algarve, Πορτογαλία. Πρόκειται για τακτικό κλειστό επιστημονικό συνέδριο που οργανώνεται κάθε δύο χρόνια – το συγκεκριμένο έτος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Algarve.  Ο Δρ Παπαθεοδώρου παρουσίασε την εισήγησή του ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Papatheodorou, A. and Tsartas, P. (2013) Airport Dependency Index (ADI): A Conceptual Framework, 48th Tourism Research Centre (TRC) Meeting, Αθήνα. Πρόκειται για ετήσια κλειστή επιστημονική συνάντηση ερευνητικών εργαστηριών τουρισμού στην Ευρώπη – οργανωμένη το συγκεκριμένο έτος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Αθήνα. Ο Δρ Παπαθεοδώρου παρουσίασε την εισήγησή του ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Papatheodorou, A. (2012) Air Transport Liberalization, Frontier Regions and the Rediscovery of the Hinterland: The Case of Eastern Aegean Sea Islands in Greece, German Aviation Research Society Workshop on Current Issues in Aviation, Βερολίνο, Γερμανία.  Πρόκειται για συμμετοχή σε τακτική επιστημονική συνάντηση της Γερμανικής Εταιρείας Μελετών Αερομεταφορών χωρίς δημοσιευμένα πρακτικά. Ο Δρ Παπαθεοδώρου παρουσίασε την εισήγησή του ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Arvanitis, P. and Papatheodorou, A. (2013) Εξελίξεις και προοπτικές για το Ν. Μαγνησίας ως τουριστικό προορισμό χρησιμοποιώντας τον αερολιμένα της Ν. Αγχιάλου με ορίζοντα το 2020, 3ο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.  Η περίληψη της εισήγησης πέρασε από κρίση.

Σιγάλα, Μ. (2013). Διαδίκτυο και πολιτιστικός τουρισμός: εφαρμογές για ηλεκτρονική προβολή και επικοινωνία. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 29 Νοεμβρίου, 2013

Σιγάλα, Μ. (2013). Δημιουργικός τουρισμός: εννοια και πρακτικές εφαρμογές. Ημερίδα «Σύγχρονες Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής και Δημιουργικής Καινοτομίας» συν-διοργάνωση από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.) και το Δήμο Θεσσαλονίκης, 23 Νοεμβρίου, 2013

Σιγάλα, Μ. (2013). Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες και καινοτομία στα επιχειρησιακά τους μοντέλα: απειλή ή ευκαιρία για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Δευτερη ετήσια ημερίδα της Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Ο ρόλος των νέων αγορών στην αναπτυξη του ελληνικού τουρισμού», 21 – 24 Νοεμβρίου, 2013, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Sigala, M. (2013). Innovation and challenges in e-distribution: from social commerce to collaborative commerce. The 2013 BlackSea Tourism Forum & Workshop is organised by the City of Athens Convention & Visitors Bureau and the United Nations Development Programme. 10 – 11 October 2013, Athens Greece

Sigala, M. (2013). Social media and innovation in the event sector: building audience engagement and participation. The Tourism Research in Economic Environs and Society (TREES) at the North-West University, South Africa. 18th - 19th of September 2013, Potchefstroom, South Africa

Sigala, M. (2013). Audience development through technologies. The 2014 European Heritage Days Workshop is organised by the Council of Europe and the European Union. 29 August – 2 September 2013, Athens Greece

Sigala, M. (2013). Social Media and Innovation in Marketing Gastronomy Tourism. 28th International Tourism Students’ Conference “Wine and gastronomy tourism” organized by the Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 16 - 20 April 2013

Sigala, M. (2013). Destination Management Systems and wine tourism: developing and promoting sustainable destination development. Workshop on “Wine roads of Northner Greece: a road to sustainable tourism” organized by the International Hellenic University, Thessaloniki, Greece, 4 April 2013

Σιγάλα, Μ. (2013). Κοινωνικά μέσα και τουρισμός: καινοτομία στον σχεδιασμό και προώθηση τουριστικών εμπειριών. Διημερίδα με θέμα: ‘Αθλητισμός – Περιβάλλον – Τουριστική Ανάπτυξη και ΜΜΕ’. Συνδιοργάνωση από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας  (τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)  και ΑΠΘ (τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2013

Sigala M. (2012). E-distribution Challenges and Innovation in Tourism. 2nd International Symposium on Innovation in Tourism and Hospitality (ISITH) organized by the School of Tourism and Hospitality Management (ESTH), Instituto Politécnico da Guarda, Seia, Portugal, 6 - 8 November 2012

 

 

 

Επίκουροι Καθηγητές  (4)

 

Andrikopoulos, A. (2013). True values and asset prices. Δέκατο συνέδριο των φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 16/05/2013.

Ζαρίφης, Ε. και Ανδρικόπουλος, Α. (2012). Διανοητικό κεφάλαιο: Μια περιπτωσιολογική μελέτη στην Εθνική Τράπεζα. Ενδέκατο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, Αθήνα, 15/12/2012.

Vidalis M. and Geranios M.,(2013) 'Modeling a merge supply chain network', EURO-INFORMS Joint International Conference EURO XXVI July 1-4, 2013,  Rome, ITALY.

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80   (2)

 

Kakouris, A.P. (2013) “Just in Time Implementation in Greece: Some Empirical Evidence”, 11th Balkan Conference (BALCOR 2013) on Operational Research, 07-12 September, 2013, Belgrade-Zlatibor, Serbia.

Kakouris, A.P. and Lopari, M. (2013) “Sales Forecasting Practices in Albanian Companies”, 11th Balkan Conference (BALCOR 2013) on Operational Research, 07-12 September, 2013, Belgrade-Zlatibor, Serbia.

 

 

 

Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013    (2)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές (2)

 

Σάμιτας, Α., «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», των R. Brealey, S. Myers και F. Allen, (2013), Εκδόσεις Utopia, πρώτη ελληνική έκδοση της δέκατης αμερικανικής έκδοσης «Principles of Corporate Finance», (2011), εκδόσεις McGraw-Hill, Irwin, USA, (1071 σελίδες).

Σάμιτας, Α., «Επενδύσεις», των Z. Bodie, A. και Kane A. Marcus (2014), Εκδόσεις Utopia, πρώτη ελληνική έκδοση της δέκατης αμερικανικής έκδοσης «Investments», (2013), εκδόσεις McGraw-Hill, Irwin, USA, (680 σελίδες).

 

 

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013  (26)

 

Καθηγητές   (10)

 

Alexandropoulou, D. Angelis, V. and Mavri, M.  (2008), "A Critical Review of the impact of Knowledge Management on Higher Education", in Lytras, M, Carroll, J. , Damiani, E. ,, Tennyson , R., Avison, D. Vossen, G, and Ordonez de Pablos (eds), "The Open Knowledge Society, A computer Science and Information Systems Manifesto", Springer, pp 416-421. 

Angelis, V. and Gaki, E., (2008), A Region’s Location as one of the Key Factors that Affect its Development, in Regional Analysis and Policy: the Greek Experience, Coccossis H. & Psycharis Y. (eds), Springer , Contributions to Economics Series pp 179-190.

Ierapetritis, D., D. Lagos, (2012), “Building Rural Entrepreneurship in Greece: Lessons from Life Long Learning Programmes” in B. Johansson, Charlie Karlsson, and Roger R. Stough (Eds.), Entrepreneurship, Social Capital and Governance, Chelthenham: Edward Elgar, U.K. p.p. 281-301, ISBS 978181992834  (βασισμένη σε σχετική εισήγηση που έγινε στο διεθνές συνέδριο της Σουηδίας το 2011).

Parpairis D. & Lagos D. (2013) “Endogenous Tourism Development through Renewable Energy Governance: A Questionable Challenge”.  

Tsartas, P. and Lagos, D. (2013). Critical evaluation of the Greek tourism policy. In: E.Carayannis and G.Korres eds. 2013. European socio-economic integration: Challenges, opportunities and lessons learned. New York: Springer.  Ch.14, pp.203-221

Stavrinoudis, T., Tsartas, P. and Papatheodorou, A. (2013). Business environment and accommodation policies in Europe. In: C.Costa, E.Panyik and D.Buhalis. 2013.  Trends in European tourism planning and organization. Aspects of tourism series. Bristol: Channel view publications, Ch.13, pp.174-186

Karayiannis, O., Iakovidou, O. and Tsartas, P. (2013). Historic, symbolic aspects and policy issues of the second home phenomenon in the Greek tourism context: The Cyclades case study. In: Z.Roca ed. 2013. Second home tourism in Europe: Lifestyle issues and policy responses. Surrey: Ashgate Publishing ltd. Ch.9, pp.201-234

Tsartas, P., Papatheodorou, A., and Vasileiou, M. (2013). Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C.Panyik, E. and D.Buhalis. 2013. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume III), Clevedon: Channel View Publications (in press).

Tsartas P., Coccossis, H. and Vasileiou, M. (2013) (in press). Tourism Geographies: Regional Perspectives- The case of Greece. Emerald.

Tsartas P., Papatheodorou A. and Vasileiou M. (2012). Tourism Development and Policy in Greece. In Costa, C.Panyik, E. and D.Buhalis. 2012. European Tourism Planning and Organisation Systems: National Case Studies (Volume II), Clevedon: Channel View Publications

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές   (10)

 

Papatheodorou, A., Polychroniadis, K. and Kapturski, J. T. (2013) Airline Liberalisation and Implications for Safety: A Theoretical and Empirical Conundrum.  Στον συλλογικό τόμο των Forsyth, P., Gillen, D., Hüschelrath, K., Niemeier, H. M. and Wolf, H. Liberalisation in Aviation: Competition, Cooperation and Public Policy, Aldershot: Ashgate, 129-138.

Papatheodorou, A. and Zenelis, P. (2013) The Importance of the Air Transport Sector for Tourism.  Στον συλλογικό τόμο του Tisdell, C. Handbook on Tourism Economics: Analysis, New Applications and Case Studies, London: World Scientific Publishing, 207-224.

Αρβανίτης, Π. και Παπαθεοδώρου, A. (2012) Η Τουριστική Ταυτότητα της Περιοχής της Θεσσαλίας μέσα από τη Βελτίωση της Χρήσης του Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου Βόλου.  Στον συλλογικό τόμο των Δέφνερ, A. και Καραχάλη, N. Marketing Τόπου και Branding: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 417-430.

Σάμιτας A., (2013), Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα, τρία κεφάλαια στο βιβλίο για τα μάθηματα, «Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά και στον οικονομικό σχεδιασμό», «Διαπραγματεύσεις», και «Διαχείρηση κρίσεων και κινδύνων», Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013. 

Σάμιτας A. και Ανδρικόπουλος Α., (2012) «Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας», κεφάλαιο σημειώσεων για το μάθημα «Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Sigala, M. (2013). Ionian Eco Villagers, Nature World Travel and Earth, Sea & Sky: supply chain management and customers’ involvement in sustainable tourism. In (2013) Pierre Benckendorff & Dagmar Lund-Durlacher (Eds.)International cases in sustainable travel & Tourism.” BEST Education Network and World Travel & tourism Council (WTTC). Goodfellow Publishers. ISBN 978-1-908999-40-5 (pp. 117 - 134)

Sigala, M. (2013). Information & Communication technologies in Tourism. in Stephen Page (Ed.) “Tourism: A Modern Synthesis”, Cengage Learning

Sigala, M. (2012). Developing Destination Management Systems (DMS): roles, functionality and future trends. In Goncalo Poeta Fernandes, Anabela Oliveira da Naia Sardo and Antonio da Silva Melo (Eds.) "Innovation in Tourism & Hospitality (with proceedings of the international symposium on innovation in tourism and hospitality - ISITH)", published by Instituto Politecnico da Guarda, (pp. 103 - 123) ISBN: 978-972-8681-31-9

Sigala, M. (2012). Web 2.0 and customer involvement in New Service Development: a framework, cases and implications in tourism. In SIGALA, M., Christou, E. & Gretzel, U. (2012). Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: theory, practice and cases. Ashgate Publishers. ISBN 978-1-4094-2091-0.

Sigala, M. & Chalkiti, K. (2012). Knowledge management and web 2.0: preliminary findings from the Greek tourism industry. In SIGALA, M., Christou, E. & Gretzel, U. (2012). Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: theory, practice and cases. Ashgate Publishers. ISBN 978-1-4094-2091-0

 

 

Επίκουροι Καθηγητές   (4)

 

Kutsikos, K. and Mentzas, G. (2012) “Managing Value Creation in Knowledge-intensive Business Service Systems”. In J. Kantola, W. Karwowski (Eds.): “Knowledge Service Engineering Handbook”, Taylor & Francis, pp. 123-138

Kontos, G. and Kutsikos, K. (2012) “A Service Classification Model for Value Co-Creation in IT Outsourcing Services”. In M. De Marco, D. Te’eni, V. Albano, S. Za (Eds.): “Information Systems: Crossroads for Organization, Management, Accounting and Engineering”, Springer, pp. 3-10

Μπεκιάρης, M. (2012). Αξιολόγηση Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κεφάλαιο 13ο της έκδοσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα».

Stavrinoudis, Th., Tsartas, P. and Papatheodorou, A. (2013), “Business Environment and Accommodation Policies in Europe”. In Costa, C., Buhalis, D. and Panyik, E. (eds.) European Tourism Planning and Organisation Systems, Vol. I.

 

 

Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80   (2)

 

Kakouris, A.P. (2013): Produced the open vignette, short case studies and case studies in six chapters (out of 20) of the book “Operations and Supply Chain Management” by Jacobs, F.R. and Chase, R.B., 14th ed., McGraw Hill.

Kakouris, A.P. (2013), “Service Quality in New Public Management”, in Encyclopaedia of Quality of Life Research, Springer.

 

 

 

Συλλογικοί τόμοι ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013 στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι συγκεκριμένο μέλος διδακτικού προσωπικού του Τμήματος   (1)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές (1)

 

Christou, E., Chionis, D., Gursoy, D. & SIGALA, M. (Editors). Proceedings of the 2nd International Conference on “Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management (AHTMMC)” co-organized by the Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Democritus University of Thrace, the Washington State University and the Research Institute for Tourism of the Hellenic Chamber of Hoteliers, 31 May – 3 June, 2012: Corfu, Greece, ISBN: 978-960-287-139-3

 

 

 

Άλλες επιστημονικές εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013   (13)

 

Καθηγητές   (1)

 

Λαγός Δ. (2013) «Δυνατότητες Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού στο Νομό Αρκαδίας». Εισήγηση  στο  συνέδριο «τα μοναστήρια της Αρκαδίας». Πανελλαδική Ένωση Ελλάδας. Παλαιά Βουλή Αθήνα.

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές  (12)

 

Sigala, M. "Tourism Entrepreneurship: International perspectives" by Ateljevic, J. & Page, S. (Eds.), Butterworth Heinemann Oxford, UK a book review published in the international journal Anatolia (in press)

Sigala, M. (2012), "Food & Wine Tourism: integrating food, travel and tourism" by Erica Groce and Giovanni Perri, CABI, Oxfordshire, UK, a book review published in the journal Tourism Management, Vol. 33, pp. 1001 - 1002

Sigala, M. (2012), The power of convergence: linking business strategies and technology decisions to create sustainable success. Faisal Hoque, with Lawrence M. Walsh, Diana L. Mirakaj and Jeffrey Bruckner, American Management Association, USA, a book review published in Journal of Product and Brand Management, Vol. 29 Iss. 4, pp.313 – 314

Sigala, M. Contemporary Cases in Tourism. Volume 1. Brian Garrod and Alan Fyall (Ed.), Goodfellow Publishers, Oxford, UK, a book review published in Anatolia (in press)

Sigala, M. Brand Together: how to co-creation generates innovation and re-energises brands. Nicholas Ind, Clare Fuller and Charles Trevail. Kogan Page, London UK, a book review published in Journal of Product and Brand Management (in press)

Sigala, M. (2012), International Sports Events: impacts, experiences and identities. Richard Shipway and Alan Fyall (Eds.) Routledge Oxon, UK, a book review published in Annals of Leisure Research, Vol. 15, Iss. 4, pp. 430 - 431

Sigala, M. Sustainability in the hospitality industry: principles of sustainable operations. Philip Sloan, Willy Legrand & Joseph S. Chen, Routledge, Taylor & Francis Group, Oxon, UK a book review published in Hospitality & Society (in press)

Sigala, M. Kill the company. Lisa Bodell, Bibliomotion, MA, U.S.A. a book review published in Journal of Product and Brand Management (in press)

Sigala, M. Tourism, Magic and Modernity: cultivating the human garden. David Picard, Berghahn Books, Oxford, UK, a book review published in Tourism Management (in press)

Sigala, M. Wine tourism around the world: development,  management and markets. C. Michael Hall, Liz Sharples, Brock Cambourne, Niki Macionis (Eds.) Routledge, London, UK, a book review published in The Journal of Wine Research (in press)

Sigala, M. Introduction to air transport economics: from theory to applications. Bijan Vasigh, Ken Fleming, Thomas Tacker. Ashgate, Farnham, UK, a book review published in The Journal of Revenue and Pricing Management (in press)

Sigala, M. Second Home Tourism in Europe: Lifestyle Issues and Policy Responses. Roca, Z. (ed.) Ashgate, Farnham, UK a book review published in Journal of Tourism Planning & Development (in press)

 

 


ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Επικοινωνία