Χρήσιμα έγγραφα

Ερωτηματολόγιο Φοιτητών

Συνημμένο, υπάρχει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές, βασισμένο στο πρότυπο της Α.Δ.Ι.Π.

Πρότυπο Σχήμα Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει η δεύτερη έκδοση (Οκτώβριος 2011) του πρότυπου σχήματος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.ΔΙ.Π.
Subscribe to RSS - Χρήσιμα έγγραφα