Είστε εδώ

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Συνημμένη, υπάρχει η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής έως το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 2010-2011

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.