Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).