Είστε εδώ

Τμήμα Μαθηματικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μαθηματικών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μαθηματικών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μαθηματικών 2009-2010 (Τελευταία έκδοση: 26/07/2011)

Παρακάτω επισυνάπτεται η προς έγκριση Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.