Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μαθηματικών 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μαθηματικών έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ακαδημαϊκή Μονάδα: 
Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
28/07/2011