Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
01/08/2011