Ενημερωτική Ημερίδα ΜΟΔΙΠ 16 Απριλίου 2013

Στις 16-4-2013 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνημμένα, υπάρχουν οι παρουσιάσεις και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Απρίλιος 24, 2013