Δράσεις Δημοσιότητας ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το συνημμένο ηλεκτρονικό περιοδικό παρουσιάζει τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η εφαρμογή και η δυναμική βελτίωση του οποίου θα υποστηρίξει την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κέντρου αριστείας και πόλου έλξης καινοτόμων και αρίστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα
Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 22, 2013