Είστε εδώ

Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης

Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης τμημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκή Μονάδα Μυτιλήνης
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας7/7/2011
Τμήμα Κοινωνιολογίας25/7/2011
Τμήμα Γεωγραφίας3/8/2011
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας4/8/2011
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος18/5/2011
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας4/8/2011
Ακαδημαϊκή Μονάδα Χίου
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών25/7/2011
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων4/8/2011
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης1/8/2011
Ακαδημαϊκή Μονάδα Σάμου
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων16/2/2011
Τμήμα Μαθηματικών28/7/2011
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών2/8/2011
Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού7/7/2011
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών5/8/2011
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης5/8/2011
Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων5/8/2011
Ακαδημαϊκή Μονάδα Λήμνου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής22/12/2011