Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Ημερομηνία αποστολής στην ΑΔΙΠ: 
05/08/2011