Τελευταίες ανακοινώσεις

Πιστοποίηση Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2019, παρελήφθη το Πιστοποιητικό για το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με την επιτροπή των πιστοποιητών/τριών.Η επιτυχημένη Πιστοποίηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει ότι το Ίδρυμα αλλά και τα Τμήματα του είναι προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

Πιστοποίηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε στη Σάμο η τριήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Irene Ikossi, George Mason University, Fairfax, Virginia, ΗΠΑ, Δρ. Dimitris Kabilafkas, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και αν. καθ. Angelos Stefanidis, Bournemouth University, Poole, Ηνωμένο ΒασίλειοΗ Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, η Ergon group, η Cosmote, η Softone Technologies SA, η Crowdpolicy κλπ

Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνιολογίας

Σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2019, παρελήφθη το Πιστοποιητικό για το Τμήμα ΚοινωνιολογίαςΤο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευχαριστεί θερμά όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις διαδικασίες πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με την επιτροπή των πιστοποιητών/τριών.Η επιτυχημένη Πιστοποίηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει ότι το Ίδρυμα αλλά και τα Τμήματα του είναι προσηλωμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.