Πρότυπο Σχήμα Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει η δεύτερη έκδοση (Οκτώβριος 2011) του πρότυπου σχήματος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Α.ΔΙ.Π.

Τύπος Υλικού: