Είστε εδώ

ΜΟΔΙΠ

 

Πίνακας μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με Αναπλ. Προέδρου τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, Καθηγητή, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων

Μέλη

Γεώργιο Κορμέντζα, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με Αναπλ. Μέλος τον Παρασκευά Παπανίκο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 

Αθανάσιο Στασινάκη, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Περιβάλλοντος, με Αναπλ. Μέλος την Ελένη – Ανθή Τράγου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

 

Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με Αναπλ. Μέλος τον Ευάγγελο Ξυδέα, Καθηγητή, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

 

Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, με αναπλ. Μέλος την Ευαγγελία Καβακλή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

 

Αλέξανδρο Καραγρηγορίου, Καθηγητή, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, με Αναπλ. Μέλος την Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.

Αικατερίνη Νικολαρέα
Αναπλ. Αργυρούλα Ντίλιου

 Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.Βαρβάρα Χίου
Αναπλ. -
 Εκπρόσωπος μελών διοικητικού προσωπικού

Μαριολέν Σχαλλίγ
Αναπλ. -

  

 

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τετραετής με λήξη: 31/08/2022.