Ερωτηματολόγιο Φοιτητών

Συνημμένο, υπάρχει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές, βασισμένο στο πρότυπο της Α.Δ.Ι.Π.
Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιανουάριος 10, 2012