Είστε εδώ

Επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Πρόεδρος

Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Αντιπρυτάνισσα  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με  Αναπλ. Προέδρου τον Δημήτρη Παπαγεωργίου,  Καθηγητή, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων

Μέλη

Γεώργιος Κορμέντζας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με αναπλ. μέλος τον Παρασκευά Παπανίκο, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 

Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Περιβάλλοντος, με αναπλ. μέλος την Ελένη – Ανθή Τράγου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

 

Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με αναπλ. μέλος τον Ευάγγελο Ξυδέα, Καθηγητή, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

 

Ευαγγελία Καβακλή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με αναπλ. μέλος τον Μιχαήλ Βαϊτη, αναπλ. καθηγητή, Τμήμα Γεωγραφίας

 

Αλέξανδρος      Καραγρηγορίου,        Καθηγητή,        Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,      με      αναπλ.       μέλος      την      Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.Ε.Π., με αναπλ. μέλος την Αργυρούλα Ντίλιου

 

Βαρβάρα Χίου, εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., χωρίς  αναπλ.μέλος 

 

Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,

 

Μαριολέν Σχαλλίγ,  εκπρόσωπος του Διοικητικού  Προσωπικού, χωρίς  αναπλ. μέλος

 

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τετραετής με λήξη: 31/08/2022.