Διευκρινιστικές οδηγίες Α.ΔΙ.Π. για τη σύνταξη Ετήσιων Εσωτερικών Αξιολογήσεων Ακαδημαϊκών Τμημάτων και διετών Εσωτερικών Εκθέσεων ιδρυμάτων