Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων