Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 2009-2010 (Τελευταία ενημέρωση: 19/07/2011)

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή PDF) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. (Ενημερώθηκε στις 19/07/2011)